Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatská vláda rozhodla o dalším omezení kvót na pracovní povolení pro cizince

Chorvatská vláda svým usnesením ze dne 24. února 2012 dále omezila přístup cizinců na chorvatský pracovní trh v roce 2012. Zatímco v roce 2008 bylo pracovních povolení možno vydat 10 249, v roce 2012 je kvóta pouhých 3 988, z toho pouze 988 jsou povolenky pro nově zaměstnávané pracovníky. Plných 614 povolení je určeno pro nekvalifikovanou levnou pracovní sílu v loděnicích, zůstává pouhých 374 pracovních povolení, o která se mohou nově ucházet např. pracovníci z ČR.

Pro ty je nejzajímavější oblast cestovního ruchu, kde pro turistické animátory je vyčleněno celkově 40 povolení a pro delegáty 30.

Přestože je vláda zákonem o cizincích zavázána nejpozději do 31. listopadu kalendářního roku stanovit kvóty na pracovní povolení pro cizince na následující rok, tentokrát tak učinila až svým usnesením ze dne 24. února 2013. Usnesení konstatuje, že pro rok 2012 budou prodloužena již vydaná pracovní povolení pro cizince v počtu 3000 a nově vydaná povolení budou rozvržena v těchto počtech:

 • stavebnictví: 4 povolení
 • loděnice: 614
 • turismus a pohostinství: 145
 • kultura: 53
 • doprava: 49
 • zdravotnictví: 25
 • věda a vzdělávání: 64
 • zpracovatelský průmysl: 34

Přílohou usnesení je seznam profesí a jim přiřčených kvót, ze kterého vybíráme:

 • turistický animátor: 40 (stejně jako vloni)
 • turistický delegát: 30 (stejně jako vloni)
 • kuchař národní kuchyně: 60 (stejně jako vloni)
 • specializovaný masér: 5 (vloni 50)
 • instruktor potápění: 10 (vloni 40)
 • instruktor golfu: 0 (vloni 7)

Je jasné, že chorvatská vláda neměla ani v roce 2012 při stanovování kvót jednoduchou pozici. V době drasticky narůstající nezaměstnanosti musela najít kompromis mezi zájmy zaměstnavatelů, odborů a státních institucí. Např. ministerstvu turistiky je po mnoha diskuzích jasné, že jedině čeští instruktoři potápění, animátoři a delegáti mohou přilákat na chorvatské pobřeží náročnější českou klientelu, která každoročně stále více přispívá do příjmů Chorvatska z cestovního ruchu. I přes všechny racionální argumenty nová levicová vláda schválila počty pracovních povolení pro cizince opět v duchu „absolutní ochrany chorvatského pracovního trhu“.

Uvedené usnesení bude mít s největší pravděpodobností za následek nejen potíže zahraničních potápěčských základen na chorvatském pobřeží, ale i komplikace cestovních kanceláří. Ve společném dopise členských států EU adresovaném místopředsedovi vlády Čačićovi, jehož cílem bylo upozornit na překážky pro zahraniční investory, se podařilo prosadit jen apelování na včasné stanovení kvót, což se v roce 2012 poměrně zdařilo (v roce 2011 vydala vláda kvóty až 14. 7.).