Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatská vláda zrušila Agenturu na podporu exportu a investic

Mezi 14 vládními agenturami, zrušenými v rámci úsporných opatření, je překvapivě i Agentura na podporu exportu a investic (APIU). Tato agentura, která se v mnoha ohledech nechala inspirovat modelem fungování agentur CzechTrade a CzechInvest, začala v posledních třech letech velmi dobře fungovat a vykazovat konkrétní výsledky. Vrácení její agendy zpět na Ministerstvo hospodářství, práce a podnikání je obecně považováno za šetření na nesprávném místě.

V průběhu vrcholící dovolenkové sezóny rozhodla chorvatská vláda v rámci úsporných opatření o zrušení 14 vládních agentur a převedení jejich agend na nadřízená ministerstva, či na jiné agentury. V hrubých odhadech by se tímto krokem mělo ročně ušetřit 110 mil. HRK na platech stávajících 962 zaměstnanců, 10 mil. HRK na kancelářských prostorách a 32 mil. HRK na dalších nákladech (telefony, cestovné aj.). Ministerstva mají nyní za úkol vypracovat předlohy zákonů, kterými se dotčené agentury zruší a jejich portfolia spolu s částí zaměstnanců převedou jinam. Ministerstvo financí by mělo připravit odhad finanční úspory, kterou tento krok přinese.

Dotčenými institucemi jsou:

  • Fond pro regionální rozvoj (agendu převezme ministerstvo pro regionální rozvoj – MRR)
  • Fond pro rozvoj a zaměstnanost (agendy si rozdělí MRR a ministerstvo hospodářství –MH)  
  • Regionální centrum pro poskytování pomoci a odstraňování následků katastrof Divulja (agendu převezme Ředitelství pro ochranu a záchranářské akce)
  • Semenářský ústav (agenda přejde pod Chorvatské zemědělské centrum)
  • Chorvatský institut pro poradenství v zemědělství (agenda přejde pod Chorvatskou zemědělskou komoru)
  • Státní hřebčín Lipicánů (bude připojen ke Státnímu centru pro chov koní)
  • Poradenské služby v lesnictví (agendu převezmou Chorvatské lesy)
  • Státní geodetická správa (agenda přejde pod Chorvatský geodetický institut)
  • Dopingová agentura (agendu převezme Chorvatský olympijský výbor)

Chorvatský fond pro privatizaci, Centrální úřad pro správu státních nemovitostí a Agentura pro právní zprostředkování a provoz nemovitostí by měly být sjednoceny do Agentury pro správu státních nemovitostí.

Největším překvapením tohoto léta je ale rozhodnutí o zrušení Agentury na podporu exportu a investic (APIU) a převedení její agendy na ministerstvo hospodářství.

zpět na začátek

První agentura na podporu exportu a investic byla v Chorvatsku založena v roce 1996, aby byla po volbách v roce 2000 zrušena s tím, že agendu převzalo ministerstvo hospodářství. V roce 2002 byla založena APIU, která ale z důvodu častého střídání ředitelů a nedostatku prostředků nevykazovala výrazné úspěchy. Vše se změnilo v roce 2005, kdy APIU poprvé obdržela ze státního rozpočtu financování v adekvátní výši. Od roku 2006 do roku 2009 stála APIU státní pokladnu 64,229 mil.HRK, z toho přibližně polovina této částky šla na platy.

APIU se za dobu své existence může pochlubit přilákáním 28 realizovaných greenfield investic v hodnotě 390 mil. €, které přinesly 3 180 nových pracovních míst. Ve fázi rozpracování je údajně dalších 79 projektů v hodnotě 1,78 mld. € s potenciálem zaměstnat dalších 6 000 pracovníků. Mezi 151 světovými agenturami na podporu obchodu a investic se APIU umístila v roce 2009 na 25 místě.

Agentura bude fungovat do 31. 12. 2010 na stávající adrese. Od 1. 1. 2011 se bude její agendou zabývat sekce ekonomické diplomacie, vývozu a investic ministerstva hospodářství, kam přejde i část zaměstnanců APIU.

Zrušení agentury, která po letech marné snahy začala dosahovat v poslední době konkrétních úspěchů, není šťastným krokem. Úspora nákladů bude zanedbatelná v porovnání s tím, jakým přínosem byla APIU pro skomírající chorvatské hospodářství. Nové investice a umístění vlastních výrobků na  zahraničních trzích jsou vedle turistiky jeho jedinou nadějí. Vláda připravuje ambiciózní projekt ekonomické diplomacie, který počítá s prohloubením spolupráce mezi ministerstvem hospodářství, ministerstvem zahraničních věcí, hospodářskou komorou, úřadem premiérky a kanceláří prezidenta.

Zakomponování agend APIU zpět do struktury ministerstva hospodářství může být vysvětlováno jako snaha o lepší koordinaci v rámci nového projektu ekonomické diplomacie. Také ale může být chápáno jako posílení pozice ministerstva hospodářství v celém projektu a jako jeho reakce na nedávno podepsané Memorandum o spolupráci na poli mezinárodní propagace chorvatského hospodářství a ekonomické diplomacie mezi ministerstvem zahraničí a hospodářskou komorou. Detaily fungování celého projektu a hlavně informace o rozdělení vedoucích rolí v něm by měly být zveřejněny v průběhu září 2010.