Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: Možnosti spolupráce s významnými slavonskými firmami

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2010 proběhla pracovní cesta zástupců Zastupitelského úřadu ČR v Chorvatsku do Slavonie, během které zástupci navštívili významné slavonské firmy. Cílem této iniciativy bylo zmapovat možné příležitosti pro spolupráci s českými firmami.

Viroviticko-podravská župa se nachází v samém centru Slavonie a je považována za jednu z hospodářsky nejúspěšnějších žup v Chorvatsku. Jako jediná se může pochlubit objemem exportu, který 2,5x pokrývá objem importu, zatímco na celostátní úrovni objem vývozu ani z poloviny nepokrývá objem dovozu. Zpracovatelský průmysl představuje 45 % příjmů, zatímco služby 25 % a zemědělství 15 %.

Nejsilnějšími obory jsou těžba a zpracování dřeva, těžba kamene, výroba cihel, cukrovarnictví, produkce medu a zeleniny. Objem obchodní výměny Viroviticko-podravské župy s Českou republikou zaznamenal v roce 2009 hodnotu 2,9 mil.USD a za první tři kvartály 2010 hodnotu 2,3 mil.USD. Dá se tedy předpokládat, že tento výsledek bude v roce 2010 překonán. HGK Virovitica organizuje oficiální účast chorvatských firem na některých vybraných veletrzích v zahraničí. V roce 2010 zajistila ve spolupráci se ZÚ Záhřeb úspěšnou účast dvaceti chorvatských firem a oficiální delegace na Salimě, na rok 2011 připravuje účast na ForArch v Praze.

Viroexpo

Druhý nejúspěšnější chorvatský všeobecný veletrh, který se od založení v roce 1996 úspěšně rozvíjí. V roce 2010 vystavovalo na ploše 22 000 m² 700 firem z 20 zemí a navštívilo jej 23 800 hostů. Od roku 2002 se pravidelně účastní firmy z ČR a na vlastním stánku se každoročně prezentuje i partnerské město Vyškov. Pro rok 2011 vyjednal vedoucí obchodně ekonomického úseku další rozšíření české expozice. Více informací je možné nalézt na webových stránkách veletrhu.

zpět na začátek

GAJ FM, Slatina

Kdysi největší nábytkářská firma v Chorvatsku se dnes kromě výroby nábytku specializuje na vybavování objektů. Díky schopným designérům získává zakázky na zařizování hotelů po celém světě (Egypt, Irák, země EU). V Praze například vybavila nábytkem hotel Savoy.

Vzhledem k tomu, že tato firma s 350 zaměstnanci neustále rozšiřuje výrobní kapacity, hledá nejen dodavatele kvalitních dřevoobráběcích strojů, ale i silného investora jako partnera. V roce 2011 má v úmyslu se prezentovat na některém z českých nábytkářských veletrhů. Vzhledem k velké ploše zastřešení (54 000 m²), uvažuje vedení firmy o využití střech pro instalaci solárních panelů. Více informací je možné nalézt na webových stránkách firmy.

Mesoprerada, Slatina

Skupina mladých investorů převzala od Hypobanky bývalý masokombinát Farma Senkovac a zainvestovala do modernizace výroby uzenářských produktů a jatečné výroby, která zpracuje ročně 50 000 prasat a dobytka. Živý dobytek a prasata jsou nakupovány převážně od místních zemědělců, zájem by ale byl i o dovezené kusy. Hotové výrobky jsou prodávány do největších řetězců v Chorvatsku, za výbornou kvalitu bývají často oceňovány. Firma zaměstnává 70 pracovníků, má i vlastní učiliště.    

Tvin Virovitica

Velmi úspěšný výrobce nábytku, privatizován formou zaměstnaneckých akcií. Výroba kancelářského nábytku a vybavení domácností, největším odběratelem je IKEA. Mnoho z 1050 zaměstnanců pochází z místní české menšiny, mají pověst poctivých a kvalifikovaných pracovníků. Rovněž tato firma má zájem se prezentovat na nábytkářských veletrzích v ČR. Více informací je možné nalézt na webových stránkách firmy.

zpět na začátek

Našicecement, Našice

Největší cementárna v zemi, patří do skupiny NexeGroup, která zaměstnává celkem 3000 lidí. Kromě výroby cementu se zabývá výrobou betonu a maltových směsí, těžbou kamene, produkcí vápna, cihel a střešních tašek, dřevěných dveří, ale i chovem mléčného skotu (800 hlav), pěstováním vinné révy (150 ha) a výrobou vína (Feravino).

Skupina má 25 závodů v Chorvatsku, Srbsku a BaH. Kromě výrobních firem má ve svém portfoliu i spedici (Luka Tranzit Osijek) a stavební firmy (Našička gradnja), které staví např. silnice v BaH, Keni a Pákistánu. Skupina Nexe je největším chorvatským investorem v Srbsku, má ale aktivity i v Rusku, kde vlastní koncesi na těžbu a výrobu cementu. Přestože v Chorvatsku klesl zájem o cement o 40%, v Rusku jsou vyhlídky velmi optimistické.

České firmy by mohly této společnosti  nabídnout technologie na obdělávání vinohradů, technologie bioplynových stanic, zařízení pro skleníky, které by mohly být vytápěny teplem z cementárny, technologie na zpracování kalu. Po vybudování vlečky do cementárny bude Nexe uvažovat i o nákupu lokomotiv. Největší investice ale plánuje právě do energetiky. Více informací je možné nalézt na webových stránkách firmy.

Velvyslanec Kühnl dále krátce jednal s místním prodejcem vozů Škoda, majitelem firmy Pan Parket a zástupcem největšího zpracovatele ovoce, firmy Eurovoće z Orahovice.  

Návštěva významných slavonských firem potvrdila, že v Chorvatsku existují firmy s velkým potenciálem růstu. Všechny se však potýkají s podkapitalizací, s těžkým přístupem k úvěrům a s vysokými úroky. Firmy si stěžují na špatnou platební morálku a z toho plynoucí druhotnou platební neschopnost mnoha firem. Částečné řešení vidí ve zkrácení doby splatnosti závazků alespoň státem vlastněných firem na 30 dnů a lepší dostupnost bankovních úvěrů pro zpracovatelský sektor. Blížící se vstup do EU sledují některé firmy s nadějemi (např. pro kvalitní uzeniny z Mesoprerady se otevře evropský trh), jiné s obavami (Nexe by mohlo mít ztížen přístup na balkánský trh).

Pracovní cesta přinesla mnoho konkrétních podnětů pro rozvoj spolupráce na firemní úrovni a potvrdila, že české výrobky mají v této části Evropy stále výbornou pověst. ZÚ Záhřeb a ZK CzechTrade se snaží tento fakt systematicky podchycovat, což dokazuje pravidelná každoroční účast na veletrzích v Bjelovaru, Slatině a Virovitici. V roce 2011 se plánuje kromě rozšíření české expozice na Viroexpu i veletrh v Osijeku. Pro české firmy se otevírají příležitosti v energetickém sektoru (bioplyn, biomasa, fermentace, solární energie), ochraně životního prostředí (čističky, odpadové hospodářství) a zemědělských technologiích (zemědělské stroje, skleníky-zavlažování, vyhřívání).

Cesta velvyslance a vedoucího obchodně ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ČR byla velmi široce pokryta v místních médiích. Opět se potvrdilo, že zájem o spolupráci se zemí, která je členem EU je daleko větší v provinčních župách než v hlavním městě. Proto by bylo žádoucí tohoto prvku využít i při orientaci českých výrobců.