Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: Návštěva delegace Jihomoravského kraje v Zadarské župě

Ve dnech 14. až 16. dubna 2010 navštívila Zadarskou župu na pozvání Stipe Zriliće delegace Jihomoravského kraje pod vedením hejtmana Michala Haška. Jednalo se již o čtvrtou návštěvu nejvyššího vedení Jihomoravského kraje v Zadaru od podpisu Dohody o spolupráci v dubnu 2007.

Delegace přiletěla poprvé letadlem, čímž byla slavnostně zahájena pravidelná letecká linka Brno – Zadar, která bude provozována dvakrát týdně. V průběhu tří dnů proběhlo obchodní fórum za účasti představitelů 35 českých a chorvatských firem, byla dohodnuta spolupráce Zadarské univerzity a brněnské Mendlovy univerzity, zahájena výstava umělců z Jihomoravského kraje a uskutečnila se řada jednání mezi představiteli Jihomoravského kraje, měst Slavkova a Oslavan na straně jedné a představiteli Zadarské župy, měst Pag a Povljana na straně druhé.

Složení české delegace:

 • Michal Hašek – hejtman JMK
 • David Šeich – místopředseda zahraničního výboru PSP ČR
 • Ilona Sokolová – členka Rady JMK
 • Václav Horák – předseda výboru Zastupitelstva JMK
 • Ludmila Živná – členka Zastupitelstva JMK
 • Viliam Záthurecký – člen Zastupitelstva JMK
 • Ivan Charvát – člen Zastupitelstva JMK a starosta Slavkova
 • Miloš Černý – tajemník Městského úřadu Oslavany 
 • Jaroslav Hlušek – rektor Mendlovy univerzity
 • Pavel Máchal – prorektor Mendlovy univerzity
 • Ivo Nešpor – předseda Česko-chorvatské komory pro regionální spolupráci
 • Pavol Foltín – odbor pro vnější vztahy JMK

Delegaci doprovázel velvyslanec Karel Kühnl a obchodní rada Tomáš Kuchta.

Složení chorvatské delegace se obměňovalo, její jádro tvořili:

 • Stipe Zrilić – župan Zadarské župy
 • Dani Bunja – zástupce župana
 • Josip Miletić – zástupce župana
 • Ivo Grbić – poslanec (HDZ)
 • Dario Jurin – předseda Hospodářské komory Zadar
 • Denis Ikič – tajemník Hospodářské komory Zadar
 • Branko Kutija – poslanec (HDZ)
 • Nevenka Marinović – poslankyně (HDZ)

zpět na začátek

Chorvatsko-českého obchodního fóra, které se uskutečnilo v sídle Hospodářské komory Zadar dne 15. dubna 2010, se zúčastnili kromě výše jmenovaných představitelů i zástupci 35 firem.

Na české straně: Eurovision as, Maloobchodní síť Brněnka sro, Slévárna Heunisch Brno sro, Aqua Procon sro, DS Leasing as, Hošek Motor as, Nepa sro, Teqin as, Geofin as, Stavoprogres Brno sro, CDC Golf sro, Unistav as, Leis as., Letiště Brno as a Central Job Airlines.

Na chorvatské straně: Pelikán Konsult, Bioqualitech, Zadar trak doo, Ribarska sloga, Multiplus doo, Bio tok doo, Multiplet doo, Mardešić doo, Kamen-kum doo, SAS strojogradnja doo, Puntamika-line doo, Opčina Poličnik, Arbacommerce doo, Razvojna Agencija ZADRA, Adria dd, Lučka uprava Zadar, Opčina Pakoštane, Sonik doo, HSTEC dd a Orion Trade.

Po úvodních prezentacích následovala bilaterální jednání, jejichž výsledkem byla celá řada konkrétních vyjádření zájmu o spolupráci, např.:

 • vstup strategického partnera do právě privatizované maríny v centru Zadaru
 • nákup rybích konzerv pro českou obchodní síť
 • výstavba golfového hřiště v Povljaně
 • zájem o umístění výroby do průmyslové zóny v Poličniku
 • otevření zastoupení české firmy v centru Zadaru (kancelář s cca 80 m2 na hlavní třídě)
 • konzultantská pomoc městu Vir při přípravě projektu na financování výstavby kanalizace z evropských fondů
 • dodávky odlitků pro výrobce zemědělské mechanizace
 • předání českých zkušeností s přizpůsobením se podmínkám po vstupu do EU v oboru prodeje automobilů
 • převoz čerstvých ryb ze Zadaru letecky do Brna.

Slavnostního zahájení nového leteckého spojení mezi Brnem a Zadarem se na letišti Zemunik (vlastněno z 50 % státem, z 20 % župou, z 20 % městem Zadar a z 10 % městem Zemunik) zúčastnilo cca 30 novinářů, včetně televizních štábů. Informace z tiskové konference, kterou dávali společně hejtman Hašek se županem Zrilićem, se objevily následující den nejen v místním, ale i v celostátním tisku a v televizi. Jedná se o jeden velmi konkrétní výsledek výborné spolupráce mezi oběma regiony. Ostravská společnost Central Job Airlines (Central Connect Group) bude tuto linku provozovat od 3. 6. do 26. 9. 2010 vždy ve čtvrtek a v neděli 33místným letadlem Saab 340, v případě potřeby i většími letadly (BA E 146 nebo Boeing 737). Zpáteční letenka bude stát 199 €.

zpět na začátek

Kromě popsaných akcí se v průběhu návštěvy moravské delegace uskutečnila návštěva Zadarské univerzity, během které došlo k dohodě na přípravě Smlouvy o spolupráci s brněnskou Mendlovou univerzitou, jež by měla být podepsána při nejbližší příležitosti. Dále byla připravena dohoda o spolupráci mezi městy Pag a Slavkov a mezi městy Povljana a Oslavany (ta již byla i podepsána). Hejtman Hašek zahájil výstavu v Gradske loži, na které významně participují i umělci z jihomoravského kraje. Posléze se zúčastnil humanitárního koncertu zpěvačky Mariny Tomašević Paljevec, jehož výtěžek bude věnován dětskému oddělení nemocnice v Zadaru.

Zadarská župa je ve vztahu k České republice výjimečná v tom, že na rozdíl od ostatních žup má s ČR dle chorvatských statistik pozitivní obchodní bilanci (vývoz do ČR v roce 2009 v hodnotě 8,3 mil.€  představoval 4,2 % celkového vývozu župy, zatímco dovoz z ČR v hodnotě 3,8 mil € představoval 2 % celkového importu župy). Je na místě doufat, že proběhlé obchodní fórum (velmi dobře zorganizované ze strany obou hospodářských komor) přispěje alespoň k vyrovnání obchodní bilance s touto župou. Spokojenost českých firem s výsledky jednání tomu odpovídá.     

Vzhledem k tomu, že na pobřeží v blízkosti Zadaru má řada českých občanů zakotvená soukromá plavidla, lze předpokládat, že z časových důvodů jim nové letecké spojení přijde velmi vhod zvláště v případě prodloužených víkendů (ve čtvrtek odpoledne odlet z Brna, v neděli večer návrat). Naopak méně zámožné české turisty by mohla zaujmout možnost desetidenních, nebo delších leteckých organizovaných zájezdů. Každoročně navštíví Zadarskou župu 80 000 českých turistů, kteří realizují 553 000 noclehů. Letecké spojení by mělo kromě turistiky přispět i obchodu, v nákladním prostoru letadel by měly být převáženy chlazené čerstvé ryby pro české a moravské restaurace.

Spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou se rozvíjí velmi dynamicky. Kromě oficiálních setkání se v posledních čtyřech letech realizovala řada konkrétních projektů, ať už jde o zakázku pro brněnskou firmu Gradior v zadarském divadle, nebo dar ve výši 2 mil. Kč zadarské poliklinice ze strany Jihomoravského kraje, prezentační akce (BVV, Regionální hospodářská komora Brno, ostrov Pag v Olympii) a spolupráce mezi fotbalovými kluby (Boby Brno a NK Zadar) a univerzitami. Velikou zásluhu na této dynamice má Česko-chorvatská komora pro meziregionální spolupráci, vedená ing. Ivo Nešporem.

Obrovský zájem hromadných sdělovacích prostředků posílil povědomí o České republice v této části Chorvatska. Velmi milé bylo rozsáhlé informování o meziregionální spolupráci zejména v Zadarském listu, který mu věnoval celou titulní stránku. Potěšil i vstřícný přístup redaktorů velmi sledovaného pořadu Hrvatska uživo (HRT 1), kteří v páteční podvečer vyčlenili prostor živému vstupu představitele ZÚ Záhřeb a několika předtočeným příspěvkům informujícím o průběhu návštěvy jihomoravské delegace.