Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: Předání českých zkušeností s čerpáním fondů EU v oblasti životního prostředí

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2014.)

Dne 17. prosince 2009 se uskutečnila v sídle chorvatského ministerstva životního prostředí a územního plánování v Záhřebu prezentace expertů Ministerstva životního prostředí České republiky, jejímž hlavním cílem bylo předání českých zkušeností s budováním administrativní infrastruktury pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Dne 17. prosince 2009 se uskutečnila v sídle chorvatského ministerstva životního prostředí a územního plánování v Záhřebu prezentace expertů Ministerstva životního prostředí České republiky, jejímž hlavním cílem bylo předání českých zkušeností s budováním administrativní infrastruktury pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Za českou stranu se zúčastnili:

  • Ing. Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU, MŽP
  • Ing. Petr Novák, vedoucí oddělení monitoringu, odbor fondů EU, MŽP
  • Mgr. Pavlína Blažková, odd. projektuji, odbor fondů EU, MŽP
  • Mgr. Klára Najmanová, odbor EU, MŽP
  • Ing. Tomáš Kuchta, VOEÚ ZÚ Záhřeb

Za chorvatskou stranu se zúčastnili:

  • Mira Medić, MA, ředitelka odboru strategií a integračních procesů v oboru ŽP, MŽPUP HR
  • Renata Volar, vedoucí oddělení, odbor strategií a integ. Procesů v oboru ŽP, MŽPUP HR
  • Představitelé ministerstva regionálního rozvoje, Hrvatske vode, Ministerstva kultury a dalších institucí

Návštěva českých expertů byla pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi ministerstvy obou zemí, v rámci které se uskutečnilo již několik vzájemných setkání a účastí české strany ve výběrových řízeních na twinningového partnera. Velmi konkrétní a detailní prezentace českých kolegů byly vyslechnuty s velkým zaujetím, na zodpovězení všech dotazů nestačil ani vyhrazený čtyřhodinový blok. Na rozdíl od minulých setkání bylo mnohem zřetelněji vidět, že chorvatská strana pochopila vážnost situace až poté, kdy se ocitla uprostřed procesu přípravy. České zkušenosti jsou pro Chorvatsko zajímavé právě proto, že jsou poměrně čerstvé. Vzhledem k velkému množství informací, které nebylo možno z časových důvodů detailněji prodiskutovat, bylo dohodnuto uspořádání dalšího setkání v roce 2010.

Spolupráce obou ministerstev je velmi konkrétní pomocí ČR v integračním procesu Chorvatska. Zároveň je ale velkou pomocí i českým firmám, protože čím více si chorvatští partneři uvědomí, že ČR disponuje v oblasti životního prostředí obrovskou expertní kapacitou, tím větší budou šance českých firem účastnit se budování ekologických zařízení na území Chorvatska.

Chorvatsko je nyní na začátku procesu přípravy a schvalování obrovského počtu projektů na výstavbu těchto zařízení a je jasné, že domácí firmy nedisponují ani kapacitou, ani odborností. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost pro zahraniční firmy, že uspějí v chorvatských tendrech velmi vysoká, zvláště potom v případě, že se jich zúčastní ve spolupráci s domácím partnerem.

Doporučujeme pravidelně sledovat internetové stránky www.voda.hr, kde jsou v rubrice IPA a podrubrice Procurements průběžně vypisovány nové tendry. Nejnověji např. tendr na čističku odpadních vod ve Slavonském Brodu, financovaný z IPA. Je potěšitelné, že nejaktivnějšími účastníky české prezentace byli právě ti kolegové z agentury Hrvatske vode, kteří mají tyto tendry na starosti.