Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: Předávání českých zkušeností s programem Leader

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2014.)

Ve dnech 12. až 13. ledna 2010 v konferenčním sále radnice města Breznički Hum proběhl 7. (závěrečný) školící blok s názvem Školení pro udržitelný lokální rozvoj, který ve spolupráci s Chorvatskou sítí pro rozvoj venkova (HMRR) a sdružením Odraz (Udržitelný rozvoj komunity), zajistili čeští lektoři: ing. Roman Haken, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava (CpKP) a Kateřina Nesrstová, manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Ve dnech 12. až 13. ledna 2010 v konferenčním sále radnice města Breznički Hum proběhl 7. (závěrečný) školící blok s názvem Školení pro udržitelný lokální rozvoj, který ve spolupráci s Chorvatskou sítí pro rozvoj venkova (HMRR) a sdružením Odraz (Udržitelný rozvoj komunity), zajistili čeští lektoři: ing. Roman Haken, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava (CpKP) a Kateřina Nesrstová, manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Česká republika má s programem LEADER velmi dobré zkušenosti, dalo by se říci, že z nových členských států jedny z nejlepších. V rámci tohoto programu lze čerpat prostředky jak z evropských fondů (LEADER EU), tak ze státního rozpočtu (LEADER ČR). Malé obce, které by za normálních okolností neměly dostatek administrativních kapacit žádat samostatně o finanční příspěvky na svoje projekty, mají díky LEADERu možnost si o finanční prostředky požádat.

Podmínkou je založení Místní akční skupiny (MAS) s právní subjektivitou, ve které bude zastoupena skupina sousedních obcí, jejichž celková velikost nepřekročí 100 000 obyvatel a hustota osídlení jejich celkově spravované plochy nepřekročí 120 obyvatel na km2. Součástí MAS by neměly být obce s velikostí nad 25 000 obyvatel. MAS bývá obvykle založena jako občanské sdružení, ve kterém jsou rovným dílem zastoupeni představitelé soukromého sektoru, institucí a NGO.

Na základě vypracované Strategie udržitelného rozvoje poté MAS žádá o finanční prostředky, které v případě úspěchu dále přiděluje jednotlivým zájemcům ze svého teritoria na základě jimi podaných projektů. Jedná se o velmi spravedlivý systém rozdělování, který je založen na shodě mezi všemi zúčastněnými představiteli tří sektorů (privátní, vládní, nevládní). V ČR existuje 160 MAS, z toho 55 úspěšně žádalo o peníze z LEADER EU a cca dalších 20 z doplňkového LEADER ČR.

Chorvatsko je teprve na začátku cesty, z programu LEADER EU bude moci čerpat až po vstupu do EU. Již nyní je ale třeba začít připravovat potřebné struktury a školit zainteresované představitele, aby byli co nejlépe připraveni na čerpání.

Série školení, které v Chorvatsku (včetně studijní cesty do ČR) uskutečnili čeští experti, by měla být pouze začátkem systematičtější přípravy. Na začátku roku 2008 byl projekt připraven a od podání žádosti za pouhých 6 měsíců byl schválen v Bruselu a byla mu  přidělena částka 100 000 €. Díky tomu se v průběhu roku 2009 uskutečnilo oněch 7 seminářů a studijní cesta 20 chorvatských partnerů do ČR (Hranice na Moravě), kde se mohli na vlastní oči přesvědčit o efektivitě práce MAS v ČR.

Během seminářů byli chorvatští partneři seznámeni se systémem fungování programu LEADER, s tím, jak se zakládá MAS (jednu se podařilo v této krátké době založit právě v okolí Brezničkeho Humu), jak se připravuje Strategie udržitelného rozvoje, jak se vypracovávají analýzy priorit, jak se připravují a vyhodnocují projekty a mnoho dalšího. Úroveň seminářů byla chorvatskými účastníky (většinou starostové obcí) velmi vysoce hodnocena.

V Chorvatsku nyní existuje 6 MAS s tím, že konečný počet by neměl přesáhnout 25. Nabízí se možnost spolupráce mezi českými MAS a MAS chorvatskými a rovněž možnost spolupráce mezi kompetentními státními institucemi, tedy především ministerstvy zemědělství. Jde o to, aby chorvatský stát pomohl s financováním právě vzniklým MAS, aby mohly pracovat na Strategiích a projektech v mezidobí před vstupem do EU, tedy aby v okamžiku vstupu byly okamžitě připraveny k čerpání z evropských zdrojů.

Jedná se o velmi konkrétní počin ze strany ČR, který si zaslouží pozornost nejen ze strany našich státních institucí, ale měl by být případně podpořen i na úrovni krajů. Zastupitelský úřad v Záhřebu navrhuje, aby se např. v rámci velmi dobré meziregionální spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou věnovala této problematice náležitá pozornost. Podobnou sérii seminářů by totiž CpKP mohl zorganizovat i v Zadarské župě, kde již jedna MAS existuje (Biograd na Moru).