Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: rozmanitá země pro rozmanitý export

V souvislosti s historickými vazbami mezi Českou republikou a Chorvatskem a s povědomím o českém kvalitním zboží máme příležitost zvýšit naše aktivity v tomto teritoriu. Vazby a vztahy mezi Čechy a Chorvaty vždy existovaly, pro jejich podporu a znovu vzkříšení je potřeba ale daleko větší iniciativy ze strany českých podnikatelů.

V souvislosti s historickými vazbami mezi Českou republikou a Chorvatskem a s povědomím o českém kvalitním zboží máme příležitost zvýšit naše aktivity v tomto teritoriu. Vazby a vztahy mezi Čechy a Chorvaty vždy existovaly, pro jejich podporu a znovuvzkříšení je potřeba ale daleko větší iniciativy ze strany českých podnikatelů.

Řada chorvatských společností přitom považuje české firmy za perspektivního partnera a české výrobky jsou pro ně zajímavé svým rozumným poměrem kvality a ceny. Dokladem toho je, že vývoz českého zboží do Chorvatska neustále roste.

Pokusme se zhodnotit své zkušenosti ze vstupu do EU

Chorvatská ekonomika se v současné době dynamicky rozvíjí. Relativně stabilní hospodářská situace a příliv zahraničních investic otevírají nové možnosti i pro český export. Chorvatsko se nalézá v přípravné fázi vstupu do Evropské unie. Prochází tedy stejným procesem, jakým prošla Česká republika. Naše zkušenosti z transformačního období a členství v EU nabízejí možnost stát se partnerem řady chorvatských firem. České firmy mají v této souvislosti výhodu a mohou být těmi, kdo implementují své zkušenosti z přechodu z nečlenských mezi členské státy.

Svou rozlohou patří Chorvatská republika ke středně velkým zemím, její trh tedy není velký, ale rozmanitý a perspektivní. Je ale zapotřebí vzít na vědomí a nepodceňovat existenci silné konkurence z okolních států.

Díky své geografické poloze a vazbám z minulosti může být Chorvatsko klíčem k expanzi do regionu jihovýchodní Evropy. Vždy patřilo k rozvinutým částem západního Balkánu a je prostředím, kde se stýká západ s jihem a východem. Chorvaté se před západní Evropou prezentují především jako součást středoevropské a mediteránské kultury. Termín „Balkán“ má stále ještě mírně pejorativní nádech. Tento termín je ale nutné demytizovat.

Pokud se rozhodnete prosadit se v tomto teritoriu, u některých komodit jde o dvou až pětileté snažení. Jestliže vytrváte a budete na trhu stále přítomni, bude nakonec vaše úsilí korunováno úspěchem.

Perspektivní položky českého exportu

Nejčastěji projevují chorvatské firmy zájem o české strojírenské výrobky, zemědělskou techniku, subdodávky do zemědělství a technologie ochrany životního prostředí. Zajímavé příležitosti mají stavební firmy, energetický sektor, dodavatelé technologií do procesu výstavby čističek odpadních vod, projekční kanceláře. Aktuálně, s přístupem k EU a plnění různých kapitol v ochraně životního prostředí, se otevírá prostor pro větší expanzi v této oblasti.

Další perspektivní oblastí je modernizace letišť a investice v dopravní infrastruktuře. Prostor nabízí i IT – v Chorvatsku existuje vysoká míra schopnosti být zázemím pro vyspělé technologie (nabídka v oblasti chorvatských lidských zdrojů). Stále zajímavý je turistický průmysl. Privatizace v turistickém sektoru není dokončena, což skýtá možnost investování do koupě, výstavby a modernizace objektů nejen v přímořské části Chorvatska.

Jak se chovat na chorvatském trhu

Při přípravách musíte počítat s většími náklady na marketingovou podporu. Důležité je nepodceňovat PR a reklamu. Řada českých firem pohybujících se na chorvatském trhu do využívání reklamních nástrojů příliš neinvestuje, a to je chyba. Kromě klasických nástrojů marketingu, jako jsou veletrhy a výstavy, se můžete zaměřit i na kulturní akce, konference a semináře, pořádané zastupitelským úřadem nebo zahraniční kanceláří CzechTrade v Záhřebu. Prozatím dost opomíjena je také česká menšina, žijící v Chorvatsku.

Vaše katalogové a prezentační materiály by měly být jednoznačně kvalitní, a to i v oblasti jazyka. Český exportér musí vyhledat zkušené překladatele, aby se v překladech vyhnul zbytečným nepřesnostem (srbizmy, syntax, „čecho-chorvatština“ a další). Promo materiály by měly být rovněž vytištěny v angličtině, němčině, případně italštině (podle druhu podnikání, zejména v přímořských oblastech).

Tam, kde je to možné, je pro české exportéry výhodné se spojit a vstoupit na trh společně, například jako vývozní aliance. Tím se zvyšují šance pro skupinu a snižují náklady na prezentaci. U určitých typů komodit a zejména při větších zakázkách se českým firmám vyplatí nabídnout společnou komplexní nabídku.

Upřednostňujte osobní jednání zejména v první fázi – díky dojezdové vzdálenosti všemi dopravními prostředky to není problém. Chorvatsko je klasickou jihoevropskou zemí, proto je důležitý vnější dojem. Není problémem vést jednání v neformálním prostředí, existuje zde i tolerance mírného zpoždění (cca 15 minut). V úvahu ale musíte brát i specifika regionu, v němž se v Chorvatsku pohybujete. Chorvatsko je velice rozmanitou zemí. Přestože patří rozlohou mezi menší státy, jednotlivé regiony jsou značně odlišné. Zatímco v severní části se nacházejí ekonomicky silnější firmy a stejně jako vnitrozemská část inklinuje ke střední Evropě, tak Dalmácie má blízko k mediteránské mentalitě a východní část k zemím východního Balkánu.

Zejména na vstupním jednání působí velmi dobře účast ředitele záhřebské kanceláře CzechTrade. Vaše firma získá záštitu státní instituce, což je svým způsobem garance. V Chorvatsku má silnou pozici Hospodářská komora a při větších zakázkách nebo akcích je též vhodné požádat o spolupráci obchodního radu zastupitelského úřadu ČR – je to běžná praxe, ale v těchto teritoriích velmi pozitivně vnímaná.

Čeští podnikatelé by měli sledovat aktuální informace o dění na chorvatském trhu. Tyto informace jsou zveřejňovány na webových stránkách www.czechtrade.cz, www.mzv.cz a na www.businessinfo.cz.

Projekt Jadran

Předmětem tohoto projektu je výstavba čističek odpadních vod a kanalizačních systémů. Ve spolupráci s Ing. Tomášem Kuchtou, obchodně-ekonomickým radou zastupitelského úřadu v Záhřebu, chce agentura CzechTrade pomoci českým subjektům zvýšit podíl na chorvatském trhu v tomto oboru. Celková hodnota investic do tzv. Jadranského projektu dosáhne až 280 milionů eur. V letech 2009-2012 se bude investovat na pobřeží až 120 milionů eur, z čehož by polovinu měla financovat Světová banka. Po roce 2012 se počítá s další fází v hodnotě cca 80 milionů eur. Po výstavbě dálnic a plynovodů se jedná tedy o jeden z největších infrastrukturálních projektů v Chorvatsku.

Dar českých firem Záhřebu

Výsledky Studie integrovaného dopravního systému města Záhřeb, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy prezentovalo v dubnu konsorcium českých firem na půdě záhřebského zastupitelstva. Studie za 5 milionů Kč, jejíž zpracování trvalo dva roky, byla darována městu Záhřeb. Tento počin záhřebský starosta Milan Bandić velmi ocenil a označil jako významný mezník ve spolupráci Záhřebu s českými firmami.

Studie je dílem společností Sudop Brno s.r.o., Eurovision s.r.o., OHL ŽS a.s., INEN d.o.o., KPM Consulting, ČD Telematika a Dopravní projektování města Ostrava. Zpracováním obrovského množství dat, souvisejících s vytížeností jednotlivých vlakových, tramvajových a autobusových linek a frekvencí spojů, jejichž získání samo o sobě tvořilo časově nejdelší úsek přípravy, došlo k preciznímu zmapování současného stavu, což umožňuje pojmenovat slabá místa a doporučit kroky k jejich nápravě. Kromě toho, že jmenované české firmy disponují zkušenostmi a referencemi z podobných projektů v ČR, dokáží chorvatské straně pomoci i se zajištěním spolufinancování z evropských předstupních fondů (IPA). Dalším krokem ze strany města Záhřeb by mělo být určení koordinátora projektu, zpracování detailní dokumentace k Integrovanému dopravnímu systému, vyčíslení finančních parametrů a vypsání výběrových řízení na dodávky technologií a stavebních prací.