Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko zdokonalilo zákon o veřejných zakázkách

Od 1. ledna 2012 vstoupil v Chorvatsku v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, jehož hlavní přednosti představila nová náměstkyně ministra hospodářství. Vylepšení se jeví v zajištění maximální transparentnosti, kdy veškeré údaje o tendru, tedy jeho včasné avizování, vyhlášení i průběh realizace, budou povinně zveřejněny na webu. Bude dokonce povinností zadavatele indikovat částku, kterou pro tendr disponuje ve svém rozpočtu.

Veřejné zakázky sehrávají v chorvatské ekonomice významnou roli. I v krizovém roce 2010 byly vysoutěženy veřejné zakázky v hodnotě 3,16 mld. €, přičemž se tendrů zúčastnilo přes 2000 uchazečů. Bohužel, v mnoha případech zůstalo mnoho pochybností o transparentnosti a férovosti výběrových řízení, čehož je dokladem i fakt, že zahraničním firmám bylo přiklepnuto jen několik zakázek, jejichž celková hodnota činila pouhých 1,9 % z celkové hodnoty tendrů.

Nový zákon o veřejných zakázkách (Narodne novine č.90/2011) a prováděcí vyhlášky vstoupily v platnost 1. 1. 2012 a vztahují se na zakázky s hodnotou vyšší než 9 000 €.

Mezi nejvýznamnější vylepšení patří:

  • Všechny veřejné zakázky musejí být publikovány na webu a velké zakázky po vstupu Chorvatska do EU i v evropském věstníku Official Journal.
  • Zadavatel musí na svých stránkách publikovat informaci o chystaném tendru do 60 dnů od okamžiku rozhodnutí o finančním plánu (rozpočtu), případně jeho změně. Odkazy na webové stránky všech institucí jsou k dispozici na webu Ministerstva hospodářství (korisni linkovi)
  • Zadavatel zodpovídá za aktualizaci registru kontraktů a rámcových smluv minimálně jednou za půl roku. Registr bude obsahovat informace o aktuálním stavu provádění kontraktů, tedy např. jaká byla konečná cena zakázky, jaký byl skutečný termín dokončení atd. Tím bude umožněna větší kontrola rozdílů oproti nasmlouvaným podmínkám.
  • Zadavatel bude muset zveřejnit přibližnou hodnotu zakázky, což je údaj, který znal často jen vyvolený účastník tendru. Mělo by se jednat o maximální částku, která by neměla být překročena, protože by tím byly překročeny rozpočtové možnosti zadavatele.
  • Tendrová dokumentace bude zdarma ke stažení z webu počínaje dnem vyhlášení tendru.
  • Uchazeči budou moci dodat neověřené kopie požadovaných dokumentů, které posléze doloží originály, nebo ověřenými kopiemi pouze vítěz soutěže.
  • Uchazeč bude muset indikovat případné subdodavatele, kterým bude posléze zaplaceno přímo zadavatelem. Tím bude zajištěno, aby subdodavatelé dostali opravdu zaplaceno. V případě nespokojenosti se subdodavatelem může hlavní dodavatel subdodavatele kdykoli změnit.  
  • Pokud se některý z uchazečů bude domnívat, že zadání tendru nahrává některému z konkurentů, může podat stížnost Státní komisi pro dohled nad procedurami zadávání státních zakázek, přičemž tato stížnost bude mít odkladný účinek na termíny stanovené v zadání.

Systém zadávání a průběh výběrových řízení u veřejných zakázek byl ze strany zahraničních ambasád v Záhřebu v posledních letech velmi ostře kritizován. Na nedostatečnou transparentnost veřejných soutěží taktéž soustavně upozorňují nevládní organizace.  Docházelo k diskriminaci zahraničních účastníků tendrů, mezi nimiž nejednou byly i české firmy. Je třeba přiznat, že v mnoha ohledech jde nový zákon nad rámec podobně zaměřených zákonů v ostatních zemích. Například indikace částky, kterou má zadavatel na zakázku vyčleněnu, je dosti diskutabilní povinností. Ke cti nové vlády je třeba připsat fakt, že odborníky, kteří se na přípravě tohoto zákona v éře minulé vlády podíleli, ponechali ve funkcích a někdy i povýšili, jako v případě náměstkyně Kolar. Jak bude zákon fungovat v praxi, zejména jak se státní instituce naučily jej implementovat, ukáže až čas.