Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko zjednoduší proceduru vydávání pracovních a pobytových povolení zahraničním investorům

Začátkem února 2011 podepsali náměstek ministra hospodářství, práce a podnikání Robert Markt a náměstek ministra vnitra Ivica Buconjić Prováděcí protokol k Akčnímu plánu na odstraňování překážek investování v Chorvatské republice. Obě ministerstva se tímto protokolem zavazují podstatně zjednodušit a zkrátit (max. na 14 dnů) proceduru vydávání pracovních a pobytových povolení pro cizince, kteří jsou zakladateli, nebo klíčovými osobami firem investujících v Chorvatsku.

Nový postup by měl probíhat tak, že ministerstvo hospodářství cizinci vydá dopis, ve kterém potvrzuje, že se na něj a na jeho rodinu aplikuje přednostní režim. Na policejní správě vznikne nové oddělení, které se bude věnovat pouze této kategorii cizinců. Pro vydání pracovního povolení (radna dozvola) bude nadále třeba jen předložit dopis ministerstva hospodářství, pracovní smlouvu s firmou a potvrzení o registraci firmy. Pro vydání povolení k podnikání (poslovna dozvola – u zakladatelů firem) bude třeba kromě dopisu ministerstva hospodářství předložit už jen potvrzení o registraci firmy. V případě povolení k přechodnému pobytu bude třeba předložit kopii cestovního pasu, jednu fotografii, nájemní smlouvu (či jiný důkaz o ubytování), potvrzení o zdravotním pojištění, výpis z trestního rejstříku země trvalého pobytu (pouze u prvního přechodného pobytu). Rodinní příslušníci navíc budou muset doložit příbuzenský vztah výpisem z matriky.

Obě ministerstva se v Protokolu zavazují, že od podání žádosti o přechodný pobyt, pracovní povolení nebo povolení k podnikání, nesmí do vyřízení žádosti u této kategorie žadatelů uplynout déle než 14 dnů