Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR jako partnerská země na chorvatském veletrhu AgroArca

Ve dnech 17. až 19. dubna 2009 se ve slavonském lázeňském městě Slatina konal 2. ročník mezinárodního veletrhu inovací v zemědělství AgroArca. Na jeho organizaci se kromě Varaždinské a Virovitické župy, města Slatiny, ministerstev hospodářství a zemědělství, hospodářské komory a Sdružení inovátorů podílela letos jako země-partner Česká republika prostřednictvím velvyslanectví a kanceláře CzechTrade.

Ve dnech 17. až 19. dubna 2009 se ve slavonském lázeňském městě Slatina konal 2. ročník mezinárodního veletrhu inovací v zemědělství AgroArca. Na jeho organizaci se kromě Varaždinské a Virovitické župy, města Slatiny, ministerstev hospodářství a zemědělství, hospodářské komory a Sdružení inovátorů podílela letos jako země-partner Česká republika prostřednictvím velvyslanectví a kanceláře CzechTrade.

Na 100 m2 výstavní plochy se v rámci české účasti představily tyto české firmy:

  • Farmtec a.s. – vybavení chovů skotu, prasat a drůbeže, bioplynové stanice
  • Propuls s.r.o. – solární panely
  • AgroEko s.r.o. – aerobní fermentátor Ewa
  • Sinclair – klimatizace
  • ZDT s.r.o. – zemědělská a dopravní technika

V přilehlém konferenčním sále měly všechny české firmy možnost představit před početným publikem své výrobní programy v krátkých vystoupeních, prezentována byla i celková hospodářská spolupráce mezi ČR a Chorvatskem a aktivity CzechTradu. Na českém stánku chvíli pobyl chorvatský ministr pro regionální rozvoj, lesy a vodní hospodářství Petar Čobanković, který v minulé vládě zastával post ministra zemědělství.

V sobotu 18.4.2009 se uskutečnilo oficiální přijetí české delegace na radnici města Slatina. Starosta města Ivan Roštač velmi ocenil iniciativu představitelů velvyslanectví a CzechTradu, kteří flexibilně v krátkém čase zajistili účast českých firem a prezentaci České republiky v době konání předsednictví Rady EU. Představil rozvojové plány města Slatina, které jsou díky přítomnosti minerálních pramenů orientovány na využívání přírodních zdrojů energií, zejména teplé vody, solární energie a energie z biomasy. Právě biomasa se stala dalším tématem jednání, kdy byl představitelům města představen unikátní výrobek firmy AgroEko – aerobní fermentátor Ewa, který je celosvětově patentován. Zařízení dokáže během dvou dnů zpracovat bioodpad do formy, ve které je využitelný buď jako hnojivo, nebo jako palivo. Zájem představiteů města Slatina byl obrovský, okamžitě byla učiněna dohoda na zorganizování exkurze do ČR. Starosta v závěru ocenil i finanční příspěvek, který věnoval slatinské městské léčebně International Women´s Club v Záhřebu, ve kterém se angažuje i manželka českého velvyslance paní Daniela Kühnlová. Finanční příspěvek byl výtěžkem z Vánočního bazaru, organizovaného klubem v prosinci v Záhřebu.

V odpoledních hodinách vystoupil na hlavním pódiu umělecký soubor České besedy Virovitice pod vedením pana G. Chalupy, který upoutal pozornost stovek diváků. Následovala malá recepce na českém stánku.

V tomto případě se podařilo za opravdu málo peněz udělat hodně muziky. Pozornost odborné i laické veřejnosti byla po tři dny upřena na Českou republiku a její firmy. Představitelé vlády, župy i města, stejně jako představitelé Mezinárodní asociace inovátorů ocenili nejen fakt, že ČR dokázala rozpoznat politický, ekonomický a odborný význam tohoto specializovaného veletrhu, ale že prezentovala i velmi kvalitní inovátorské počiny. Fermentátor Ewa obdržel hlavní cenu Mezinárodní asociace novátorů z rukou jejího maďarského předsedy, univerzální nosič nástaveb MEGA od firmy ZDT, který byl vystaven na volné ploše, obdržel ocenění chorvatských inovátorů. České firmy byly spokojeny, protože se jim podařilo navázat řadu užitečných kontaktů, některé našly nové partnery či zástupce (ZDT). Lze konstatovat, že strategické zaměření na zemědělsky orientovanou Slavonii začíná přinášet své plody. Poté, co jen v průběhu prvních čtyř měsíců tohoto roku proběhly úspěšné prezentace ve Virovitici (Viroexpo), v Osijeku (na HGK), v Bjelovaru (přednáška obchodního rady na ekonomické škole) a nyní ve Slatině, začínají se o české firmy zajímat i mnozí chorvatští partneři, kteří se o českých aktivitách doslechli z druhé ruky. Důkazem toho je i zájem o český stánek na právě probíhajícím záhřebském veletrhu stavebnictví Tegra a veletrhu klimatizací Interklima, kterého se účastní 10 českých firem z různých oborů (šamotové cihly, klimatizační zařízení, stavební kování, stavební materiály).