Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výhody a nevýhody obchodní spolupráce s Chorvatskem resp. chorvatskými podnikatelskými subjekty

(Archivní článek, platnost skončena 24.01.2014.)

Silné stránky

 • výhodná geografická poloha v jednodenní dojezdové vzdálenosti z České republiky;
 • vzájemná historická i lidská blízkost, dlouhodobá vývozní tradice, znalost chorvatského trhu, znalost potřeb chorvatských partnerů;
 • vysoká intenzita vzájemných vztahů na všech úrovních;
 • zkušenosti českých podniků s místním trhem;
 • očekávaná intenzifikace hospodářského rozvoje po vstupu Chorvatska do Evropské unie.

Slabé stránky

 • přetrvávající předsudky o poměrech na trhu, některé předchozí negativní obchodní zkušenosti;
 • poměrně byrokratický systém řízení spojený s vysokou korupcí;
 • pomalá privatizace velkých státních podniků především v oblasti dopravní infrastruktury;
 • stagnace průmyslové výroby i hospodářského vývoje celkem, růst lze očekávat až po vstupu země do EU a přílivu přímých zahraničních investic;
 • značné rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů;
 • relativně slabě rozvinutý soukromý sektor (nízký počet prosperujících malých a středních podniků);
 • poměrně značný stupeň centralizace a monopolu státu v některých oblastech hospodářství (dopravní infrastruktura, vodní hospodářství).

Příležitosti

 • očekávaný ekonomický růst po vstupu do EU;
 • privatizační proces u mnoha velkých státních společností není ukončen, což znamená šanci pro české investory;
 • v důsledku státního monopolu v mnoha oborech se ostrá konkurence teprve rozvíjí;
 • u většiny zahraničních společností nadále přetrvává určitá obava investovat v regionu, to zvyšuje možnosti českých firem;
 • v průběhu posledních cca 20 let se v důsledku politických problémů do ekonomiky minimálně investovalo, což vyvolává potřebu zrychlené investiční aktivity;
 • existují reálné předpoklady zvýšení spotřeby veřejného i soukromého sektoru v nejbližším období;
 • velké možnosti pro české firmy se rýsují zejména v oblastech železniční, turistické a městské infrastruktury;
 • nutné zlepšení ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem prioritní oblasti – cestovního ruchu - znamená šanci pro projekty v této oblasti;
 • možnosti podpory vybraných velkých projektů v rámci zasedání Smíšeného výboru a pracovních skupin realizovaných na základě Memoranda o spolupráci;
 • možnost využít spolupráce měst a regionů pro intenzifikaci ekonomických vztahů;
 • možnost zapojit českou menšinu do projektů českých firem;
 • možnost participace českých podnikatelských subjektů na projektech financovaných z EU.

Hrozby

 • dosud ne zcela standardní tržně-ekonomické prostředí;
 • celkové podnikatelské klima není dosud zcela standardní, naproti tomu se může očekávat již jen jeho zlepšování;
 • nejasnost a nekoncepčnost privatizace státních podniků;
 • přetrvávající netransparentnost při zadávání a vyhodnocování státních zakázek;
 • při výměně státní administrativy i orgánů měst a obcí dochází často k rušení či změně dosavadních zakázek či rušení chystaných nebo již realizovaných projektů