Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z 3. zasedání Společné česko-chorvatské mise pro hospodářskou spolupráci

Dne 17. října 2011 se v Praze konalo 3. zasedání Společné česko-chorvatské komise pro hospodářskou spolupráci, na kterou navázalo dne 18. října 2011 Česko-chorvatské Business Forum. Práce komise byla rozdělena do tří tematických skupin: Průmysl, energetika a infrastruktura, Obchod, investice a regionální spolupráce, Malé a střední podniky. Následné Business Forum potvrdilo trend zvyšujícího se zájmu českých firem o spolupráci s Chorvatskem.

V úvodních projevech konstatovali vedoucí delegací (za českou stranu náměstek ministra průmyslu a obchodu ing. Milan Hovorka a za chorvatskou stranu státní tajemník ministerstva hospodářství, práce a podnikání Ruđer Friganović), že v současné době na poli hospodářské spolupráce neexistují žádné zásadní problémy. Vzájemná zbožová výměna je sice výrazně ve prospěch české strany, částečně ji ale kompenzuje chorvatský přebytek v obchodu se službami, za kterým je třeba vidět každoroční nápor českých turistů na chorvatském pobřeží.

Česká strana vítá brzký vstup Chorvatska do EU, po podpisu Přístupové smlouvy se bude Chorvatsko moci účastnit jako pozorovatel řady jednání, což je velmi praktická záležitost. ČR věří, že ve většině problémů bude mít s Chorvatskem stejný pohled na věc, například v otázce budoucnosti výroby elektrické energie z jádra.

Chorvatsko využije nabídky na předávání zkušeností ČR s čerpáním z evropských fondů a zajímá se i o nově schválenou Strategii konkurenceschopnosti. Existující velmi konkrétní spolupráci je třeba dále rozvíjet především v těchto sektorech: čištění odpadních vod, odpadové hospodářství, výstavba infrastruktury, zemědělství. Za tímto účelem si budou obě strany vyměňovat informace o sektorových strategiích, plánech, privatizačních projektech, tendrech atd.

Pracovní skupina č. 1 – Průmysl, energetika, infrastruktura

Pokud jde o průmysl, největší perspektiva spolupráce se otevírá v elektrotechnickém, chemickém, farmaceutickém, potravinářském, strojírenském, automobilovém průmyslu a v nábytkářství. Obě strany již spolupracují i na poli energetické politiky, např. na různých iniciativách EU (North-South interconnection, Central Eastern European Forum for Electricity Market Integration).

Chorvatská strana má velký zájem na prohloubení spolupráce v rámci Dunajské Strategie, zejména v rámci prioritní kapitoly – Udržitelné energie. Chorvatská strana má zájem na založení Severo-jižního energetického koridoru, který by propojil plynové, ropné a elektrické přenosové soustavy jednotlivých zemí a vytvořil tak alternativu stávajícím cestám. Česká strana podporuje výstavbu LNG terminálu na ostrově Krk.

V oblasti železniční dopravy existuje rovněž velký potenciál spolupráce. Chorvatsko bude potřebovat postavit a modernizovat řadu tratí a nakoupit moderní dopravní prostředky od lokomotiv, přes vagóny až po tramvaje. České firmy budou mít v budoucnu k dispozici zmodernizovaný námořní přístav Rijeka, který je atraktivní díky své hloubce a především díky strategické blízkosti do střední Evropy.

Pracovní skupina č. 2 – Obchod, Investice, Regionální spolupráce

Došlo k vzájemné výměně obchodních statistik, obě strany se shodly, že příčinou výrazného rozdílu ve statistikách jsou zřejmě nepřesně podchycené reexporty. V této souvislosti by mělo dojít k prohloubení spolupráce mezi statistickými úřady. Chorvatská strana přislíbila zprostředkovat jednání s experty Chorvatské národní banky, během kterého by se měly obě strany informovat o dalších scénářích jednání o vyřešení situace okolo clearingového dluhu zemí bývalé Jugoslávie vůči ČR a SR. Chorvatská strana o problematice odmítla blíže jednat, jelikož mezi členy její delegace nebyli přítomni kompetentní pracovníci. Dalším důvodem je fakt, že celou záležitost považuje za multilaterální, nikoliv bilaterální problém.

Obě strany ocenily nedávný (4. října 2011) podpis Protokolu k Dohodě o zamezení dvojího zdanění, který umožní detailnější výměnu informací mezi příslušnými finančními úřady obou zemí. Pokud jde o daňové úřady, česká strana tlumočila výhrady některých českých firem podnikajících v Chorvatsku ke způsobu komunikace a nedostatečné kvalifikaci daňových kontrolorů v otázkách daňové problematiky nadnárodních společností.

Pracovní skupina č. 3 – Malé a střední podniky

Obě strany si vyměnily informace o systémech státní podpory malého a středního podnikání. Za velmi důležitou považují Strategii EU pro Dunajský region, zvláště by chtěly spolupracovat v rámci této strategie na projektu „South East European Centre for Enterpreneurial Learning“. Účast na projektu Strategie EU pro Dunajský region je velkým přínosem pro posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků z podunajského makroregionu. Česká strana dále nabídla své zkušenosti s implementací opatření obsažených v tzv. Small Business Act for Europe z 25. 6. 2008.

zpět na začátek

Business Forum

V úvodu fóra vystoupili oba vedoucí delegací. Státní tajemník Friganović informoval přítomné podnikatele o obsahu proběhlých jednání a poděkoval českým hostitelům za organizaci. Nám. Hovorka vyzdvihl důležitost diverzifikace české obchodní výměny a investic v zahraničí. V procesu diverzifikace hraje důležitou roli právě Chorvatsko. Budeme dále pracovat na prohlubování obchodní spolupráce, zlepšování informačních toků o příležitostech pro spolupráci na poli investic a vědeckotechnických inovací. Dále promluvili zástupci hospodářských komor, agentury CzechTrade, chorvatského ministerstva hospodářství a Přístavu Rijeka. Následovala bilaterální jednání firem.

Za chorvatskou stranu se zúčastnili zástupci těchto subjektů:

 • Nexe Grupa
 • Lučka uprava Rijeka
 • Haddad
 • Heplast-Pipe, Pluto
 • MGK Pack
 • Gigante Tartufi
 • Drvo Trgovina
 • HTZ
 • Belupo
 • Končar
 • Kraš
 • Podravka.        

Za českou stranu:

 • WBBI Prague
 • Skupina Metrostav
 • Czechoslovak Ocean Shipping
 • Kvarta S.R.N.
 • Svitap J.H.J.
 • KPM Konsult
 • Poradenské centrum
 • Sdružení bytových družstev
 • Vyrtych, Venizea International Co
 • ACC Trading
 • Kovoprojekta Brno
 • PELMI
 • RMS Mezanine
 • Alternative Private Equity
 • Zakládání staveb
 • Profit Energy
 • ABB
 • Power Plastics
 • FANS

Z obsahu mnoha konkrétních jednání lze namátkově zmínit zajímavé možnosti spolupráce společnosti NEXE d.d. (výroba cementu a stavebních materiálů) s firmou Zakládání staveb a.s. (ze skupiny Metrostav), která již v Chorvatsku aktivně působí 10 let. Nejaktuálněji dokončuje betonová mola přístavu v Dubrovniku a chystá přesun do přístavu Gađenica u Zadaru, kde bude pracovat jako subdodavatel Strabagu na výstavbě nového terminálu. Zajímá se o zakázky na zakládání staveb mostů přes Drávu a Sávu na evropském koridoru 5c.

Přestože na první pohled neexistuje v bilaterálních hospodářských vztazích obou zemí žádný závažný problém, vyskytuje se celá řada otázek, které je třeba řešit. Z tohoto důvodu se i nadále ukazuje jako velmi užitečné mít vhodnou platformu na vládní úrovni, která slouží k pravidelné výměně názorů, zkušeností a řešení otevřených otázek. Fakt, že se některý problém ocitne na seznamu otázek řešených v rámci těchto jednání, mu dává další rozměr a otevírá možnosti jeho řešení v budoucnu, pokud není vyřešen přímo na místě. Hojná účast firem a průběh konzultací na Business Foru potvrdila zvyšující se zájem českých firem na rozšíření svých aktivit do budoucí členské země EU. Lze očekávat, že tento zájem i nadále poroste.