Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z chorvatského veletrhu inovací v zemědělství Agro Arca

Ve dnech 7. až 9. května 2010 se ve slavonském lázeňském městě Slatina konal 3. ročník mezinárodního veletrhu inovací v zemědělství AgroArca. Na jeho organizaci se kromě Varaždinské a Virovitické župy, města Slatiny, ministerstev hospodářství a zemědělství, hospodářské komory a Sdružení chorvatských inovátorů podílela letos jako země-partner Maďarská republika.

Česká republika měla – po svém úspěšném nástupu v roce 2009, kdy byla první partnerskou zemí veletrhu – pozici čestného hosta, což představovalo především možnost prezentace firem zdarma nejen na stánku o rozloze 50 m², ale i na speciálně zorganizovaném semináři, kterého se zúčastnilo 48 pečlivě vybraných odborníků. 

V rámci české účasti představily tyto české firmy:

  • Farmtec a.s.– vybavení chovů skotu, prasat a drůbeže, bioplynové stanice
  • NETAFIM CZECH s.r.o. – zavlažovací systémy a výstavba skleníků
  • AgroEko s.r.o.– aerobní fermentátor Ewa
  • Sinclair – klimatizace
  • ZDT s.r.o. – zemědělská a dopravní technika
  • Propuls – výroba solárních kolektorů
  • Kooperace Hrotovice a.s. – krmiva
  • Ekovermes-Pecl s.r.o. – ekologická organická hnojiva
  • Ostravický s.r.o. – speciální zemědělské stroje

V přilehlém konferenčním sále měly české firmy možnost představit před početným odborným publikem (přijel i autobus zvlášť vypravený na tento seminář z Virovitice) své výrobní programy v krátkých vystoupeních, prezentována byla i celková hospodářská spolupráce mezi ČR a Chorvatskem a aktivity CzechTradu. Na českém stánku chvíli pobyl chorvatský ministr zemědělství, rybářství a rozvoje venkova Petar Čobanković, který velmi ocenil přítomnost českých firem v oblasti, kde je početná česká menšina, která v minulosti přinesla chorvatskému zemědělství cenné zkušenosti.

Rozvojové plány města Slatina jsou díky přítomnosti minerálních pramenů orientovány na využívání přírodních zdrojů energií, zejména teplé vody, solární energie a energie z biomasy. Právě biomasa a zateplování skleníků byla předmětem řady jednání, kdy byl představitelům města a místních firem představen unikátní výrobek firmy AgroEko – aerobní fermentátor Ewa, který je celosvětově patentován. Zařízení dokáže během dvou dnů zpracovat bioodpad do formy, ve které je využitelný buď jako hnojivo, nebo jako palivo. Zájem představitelů města Slatina je veliký, rovněž představitelka hřebčína Višnjica projevila zájem o další jednání. Kromě možností zpracování komunálního odpadu a koňského hnoje ve fermentátoru je velmi reálná možnost výstavby soustavy skleníků vyhřívaných geotermální energií na pozemcích hřebčína, kde by bylo možno pěstovat sladké americké brambory a listovou zeleninu.  

Vzhledem k tomu, že Česká republika dostala možnost již podruhé zdarma upoutat pozornost odborné i laické veřejnosti ze spádové oblasti, kde žije cca 120 000 obyvatel, je možno akci hodnotit velmi pozitivně. Představitelé vlády, župy i města, stejně jako představitelé Mezinárodní asociace inovátorů ocenili nejen fakt, že ČR dokázala rozpoznat politický, ekonomický a odborný význam tohoto specializovaného veletrhu, ale že prezentovala i velmi kvalitní inovátorské počiny. Fermentátor Ewa obdržel hlavní cenu Mezinárodní asociace inovátorů z rukou jejího maďarského předsedy a firmy Ostratický, Netafim a Farmtec obdržely ocenění chorvatských inovátorů.

České firmy byly spokojeny, protože se jim podařilo navázat řadu užitečných kontaktů, některé našly nové partnery či zástupce. Lze konstatovat, že strategické zaměření na zemědělsky orientovanou Slavonii začíná přinášet své plody. Poté, co na začátku tohoto roku proběhly úspěšné prezentace ve Virovitici (Viroexpo), v Bjelovaru (veletrh Gudovec) a nyní ve Slatině, začínají se o české firmy zajímat i mnozí farmáři a představitelé obcí, kteří se sice těchto akcí nezúčastnili, ale o českých firmách se doslechli od kolegů, nebo z médií. Pokrytí lokálními i celostátními médii bylo totiž i v případě Agro Arca Slatina nadstandardní.