Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z chorvatského zemědělského veletrhu v Bjelovaru

Ve dnech 26. až 28. března 2010 proběhl v Gudovci 13. ročník Bjelovarského jarního zemědělského veletrhu, na kterém se poprvé představily české firmy ve společné expozici, organizované ve spolupráci CzechTradu a Zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu. Došlo k přirozenému posunutí české prezentace v oboru zemědělství v kontinentální části Chorvatska na vyšší kvalitativní úroveň, což bylo i jedním z úkolů pracovní návštěvy náměstka ministra zemědělství na tomto veletrhu v roce 2008.

Českou expozici vysoce ocenili přítomní představitelé chorvatské vlády – místopředsedkyně vlády a bývalá starostka Bjelovaru Đurđa Adlešić, ministr zemědělství Petar Čobanković a ministr turismu Damir Bajs. V průběhu malé recepce na českém stánku byla slavnostně předána ocenění AgroArca 2009 představitelům firem Farmtec, Propuls a ZDT, které uděluje chorvatské sdružení inovátorů za přínos v oboru inovací. 

Oblast kontinentální části Chorvatska západně od Záhřebu je zemědělskou oblastí. V tomto oboru zde pracuje 30 % práceschopného obyvatelstva, v němž je velmi početně zastoupena i česká menšina (na začátku minulého století se zde k české národnosti hlásilo 30 000 občanů, převážně zemědělců, dnes cca 10 000). Je tedy přirozené, že české zemědělské stroje a zařízení mají právě zde velkou naději na úspěch. Některé české firmy se Bjelovarského zemědělského veletrhu (jarního i podzimního) účastnily individuálně i v minulých letech, a právě jejich pozitivní hodnocení bylo inspirací pro realizaci společné účasti v roce 2010, spolufinancované z prostředků CzechTrade.

V rámci letošního 13. ročníku se na ploše 7 000 m² uzavřeného a 40 000 m² otevřeného prostoru představilo 360 vystavovatelů, z toho na českém stánku se na ploše 60 m² prezentovaly tyto firmy:

  • Agroeko – aerobní fermentátor EWA, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu
  • Ostratický – speciální stroje do vinohradů
  • Netafim – zavlažovací systémy pro velké plochy a výstavba skleníků
  • Farmtec – technologie pro ustájení a bioplynové stanice
  • Animalco – obchod s dobytkem a masem
  • Ekovermes-Pecl – vermikompost
  • Kooperace Hrotovice – krmiva, peletkovaná vojtěška

Kromě toho byly prostřednictvím chorvatských zastoupení prezentovány mimo český stánek výrobky firem Agrico a Zetor.

Představitelé českých firem vyjádřili se svojí účastí spokojenost, navázali řadu užitečných kontaktů, o všechny prezentované výrobky byl velký zájem. Většina z přítomných zástupců vyjádřila připravenost k účasti na příštích ročnících jak jarního, tak podzimního Bjelovarského veletrhu, někteří se zajímali i o podmínky účasti na květnovém veletrhu inovací v zemědělství AgroArca 2010 ve Slatině a na podzimním zemědělském veletrhu v Osijeku.

Situace chorvatských zemědělců je v roce 2010 obzvláště nelehká. Poté, co jim vláda novým zákonem zkrátila dotace o 40 % a nedostali zaplaceno větší část ze slíbené částky na sezónu 2008/2009, zahájili na začátku března 2010 blokády důležitých dopravních tepen. Výsledkem následných vyjednávání je jistý kompromis, podle kterého by měli obdržet do 15.dubna příspěvek na osivo a dlužné peníze za sezónu 2008/2009 jim vláda doplatí do konce června 2011. Rovněž výše dotací na hektar, na osivo a na hlavu chovaných zvířat se mírně přiblížily představám sedláků.

V roce 2009 vláda poprvé neručila za odkup zemědělských výrobků. Od začátku roku 2010 se budou muset všichni, kdo budou žádat o dotace, stát daňovými subjekty, což odhadem ze systému dotací vypudí 20 000 rodinných farem, protože jejich příjem ze zemědělství nečiní více než 7 200 HRK, což je u plátce daně z příjmu minimum pro jednu činnost. 

Dá se považovat za zázrak, že i přes všechny potíže spojené s hospodářskou krizí, zaznamenal i letošní ročník veletrhu nárůst počtu vystavovatelů, i když nebyl tento nárůst srovnatelný s minulými ročníky (každoročně rostl cca o 20 %). Dá se očekávat, že situace se bude pro chorvatské zemědělce dále zhoršovat. Vláda je novými omezeními dotací pomalu připravuje na vstup do EU, který jim rozhodně nepřilepší v porovnání se systémem národních dotací.

Vláda odhaduje, že výše národních dotací před vstupem v platnost nového zákona (kvůli kterému byly protesty), byla o 20 % vyšší než průměr dotací ve starých členských státech EU a třikrát vyšší, než u NČS EU. Připočteme-li k tomu i fakt, že žádat o evropské dotace (na rok 2012 vyčleněna z evropského rozpočtu pro chorvatské zemědělství částka 48 mil.€ a na rok 2013 částka 48,5 mil.€) bude pro sedláky mnohem složitější, než v případě žádání o národní dotace, lze očekávat, že v oboru zůstanou jen ti nejlepší. Dojde ke koncentraci a specializaci výroby, která bude vyžadovat ty nejnovější technologie a postupy, aby mohla být konkurenceschopná. A právě zde vidíme příležitost pro české výrobky, které jsou schopny uspokojit  i nejnáročnějšího zákazníka. Prezentace české zemědělské techniky v této části Evropy má i do budoucna rozhodně smysl.