Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z incomingové mise chorvatských vodohospodářů v ČR

V návaznosti na exkurze chorvatských vodohospodářů z let 2007 a 2010 do ČR a na stále významnější každoroční účast českých firem a institucí na konferencích Chorvatského sdružení vodovodů a kanalizací v letech 2008 až 2010, se ve dnech od 24. do 26. května 2011 uskutečnila pracovní cesta skupiny významných představitelů chorvatských státních a lokálních institucí z oboru vodovodů a kanalizací do ČR.

Hlavním cílem cesty byla návštěva vodohospodářského veletrhu Watenvi, který je zdrojem inspirace pro odborníky z celého regionu. Chorvatsko bude muset do roku 2023 splnit náročné podmínky, ke kterým se v oboru životního prostředí zavázalo před vstupem do EU. Nejnáročnější bude výstavba čističek odpadních vod, zejména v pobřežních oblastech. Členové delegace se kromě formálních setkání s nejvyššími představiteli SOVAKU a BVV setkali na stáncích s představiteli českých firem, které mají zájem působit (nebo již působí), na Chorvatském trhu. Jedná se o firmy Eurovision, Fortex, Kubíček, Asio, ENVItech Bohemia a jiné. Chorvatské odborníky zajímaly nejnovější technologie úpravy vody a čištění, v současnosti probíhá korespondenční upřesňování obrysů možné spolupráce na komplexu malých pobřežních čistíren odpadních vod v okolí Poreče na poloostrově Istrija, kde bude třeba použít technologii membránového čištění.

Na ministerstvu zemědělství byla delegace přijata ředitelem odboru vodovodů a kanalizací ing. Jiřím Dudou a jeho spolupracovníky. Chorvatští partneři byli seznámeni s institucionálním uspořádáním vodohospodářské problematiky v ČR, se zkušenostmi s privatizací, metodikou tvorby cen vody a s problematikou získávání prostředků z evropských fondů. 

Prezentace v prostorách společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV), po které následovala prohlídka přilehlé historické vodárenské věže z 16. století, byla důstojným vyvrcholením celé mise. O zkušenosti pracovníků této společnosti a o budoucí spolupráci projevilo zájem hned několik přítomných ředitelů chorvatských společností, včetně agentury Hrvatske vode.

Na organizaci cesty se kromě Zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu významně podílela i ZK CzechTrade v Záhřebu, chorvatská cestovní a kongresová agentura Revelin, česká projektová kancelář VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.). Celá akce se konala pod záštitou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), kterému se podařilo získat finanční prostředky na pokrytí části nákladů z příspěvku na incomingové mise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu se věnuje prohlubování česko-chorvatské spolupráce v oboru vodohospodářství systematicky již od roku 2007, kdy se uskutečnila první exkurze chorvatských vodohospodářů do Brna, Příbrami a Prahy. Od té doby se podařilo prezentovat české firmy a instituce na třech významných konferencích, výsledkem čehož je nejen velmi slušné povědomí chorvatských expertů o úrovni zkušeností a kvalitě českých firem, ale i konkrétní projekty, na kterých české a chorvatské firmy společně pracují. Vše nasvědčuje tomu, že i právě proběhlá incomingová mise bude mít konkrétní follow-up.