Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z konference o vodním hospodářství v Chorvatsku

Ve dnech od 10. do 14. listopadu 2010 se v Pule konal 5. ročník konference s názvem Aktuální problematika vodního hospodářství a odpadních vod, jejímž hlavním partnerem byla již potřetí Česká republika. Čeští odborníci se podělili s téměř šesti sty přítomnými účastníky konference o české zkušenosti s přípravou vodohospodářského sektoru na vstup do EU a s tím, jak nejlépe využívat evropské fondy před a po vstupu do EU.

Zároveň v předsálí a před kongresovou budovou představilo své výrobky a služby 8 českých firem, které dostaly možnost desetiminutové prezentace i v hlavním sále. Kromě toho se české firmy zviditelnily i při slavnostní večeři předáváním darů, které věnovaly do tomboly. Velký prostor jim byl věnován i ve sborníku, který vyšel v nákladu 1500 ks a který kromě prezentací firem obsahuje i výtah z vystoupení expertů a na první straně i úvodní slovo velvyslance Kühnla.

Díky velmi úspěšné účasti českých odborníků a firem na předchozích dvou ročnících největší vodohospodářské konference v zemích západního Balkánu, souhlasil i pro rok 2010 Chorvatský svaz vodovodů a kanalizací s tím, že ČR bude nejen opět hlavním partnerem, ale že se jeho účast na konferenci dále rozšíří. Dalšími partnery této konference byl Chorvatský svaz stavebních inženýrů, Ministerstvo pro regionální rozvoj, lesnictví a vodního hospodářství HR a státní podnik Hrvatske vode.

O české zkušenosti s přípravou vodohospodářského sektoru na vstup do EU se s chorvatskými odborníky podělila bývalá ředitelka odboru ochrany vod MŽP ČR Veronika Jáglová a problematiku využívání evropského financování přiblížil Alen Novosad, zástupce firmy Eurovision. Velký zájem o české zkušenosti si vysvětlujeme tím, že s blížícím se vstupem HR do EU si kompetentní pracovníci začínají čím dál více uvědomovat důležitost odborné přípravy tendrů a projektů. První zkušenosti totiž odhalily naprostý nedostatek kvalifikovaných odborníků, který by mohl připravit Chorvatsko o finance z evropských fondů.

Účast českých firem, na jejíž přípravě se významně podílela ZK CzechTrade v Záhřebu, měla mnohem vyšší úroveň jak co do počtu firem, tak především pokud se týká kvality prezentací. Firma Agro Eko s.r.o z Ostravy představila aerobní fermentátor EWA, který se právě instaluje na dvou místech v Chorvatsku. Jedná se o unikátní technologii, která v zařízení velikosti kontejneru je schopná ročně zpracovat 2000 t jakéhokoli biologicky rozložitelného odpadu (včetně kalu z čističek odpadních vod) samozahříváním. Výsledným produktem je buď nezapáchající a zkompostované hnojivo, nebo palivo, ze kterého lze vytvořit i brikety. Zařízení EWA mohli shlédnout účastníci loňské konference ve funkci přímo před hotelem, nebo prostřednictvím filmu v prezentačním bloku. Představitelé firmy v roce 2009 rovněž převzali za tento výrobek zlatou medaili Mezinárodní asociace inovátorů se sídlem v Budapešti, která jim byla udělena v průběhu veletrhu inovací AgroArca Slatina, kde byla ČR rovněž země-partner.

Z ostatních českých firem zaujala firma Kubíček VHS, s.r.o., která nabízí dmychadla pro čistírny odpadních vod. Dále se prezentovala firma Envi-Pur, s.r.o., která již v HR postavila řadu menších čističek a Hydroprojekt CZ a.s., inženýrsko-projekční kancelář z Brna. Zaujala i firma VRV, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. z Prahy, která podobně jako Eurovision, a.s. nabízí zkušenosti s přípravou projektů a tendrových dokumentací pro evropské tendry. V neposlední řadě je třeba zmínit společnost BOIS filtry, jejíž zařízení na absorpci nebezpečných látek prezentovala na svém stánku firma Revelin, se kterou byla podepsána smlouva o zastoupení krátce před konferencí. Katalogově se prezentovala i společnost OSMA, zpracování plastů, s.r.o. z Humpolce, která zaujala především svými odhlučněnými vodovodními trubkami. Mimo českou účast se po vlastní linii účastnila i Jihomoravská armaturka a.s.

O prospěšnosti akce vypovídá hned několik skutečností. Počet účastníků neustále narůstá, letos se registrovalo téměř 600 expertů nejen z Chorvatska, ale i z okolních zemí. Počet českých firem navzdory krizi vzrostl, všechny přislíbily účast i v příštím roce. Pozornost věnovaná českých partnerům byla vysoká. Byla navázána řada kontaktů a přislíbena další spolupráce na několika projektech. Fakt, že fermentátor EWA, představený poprvé na loňském ročníku, se již instaluje na dvou místech v Chorvatsku (jeden má hodnotu cca 280 000 €), hovoří sám za sebe.

ZÚ Záhřeb se ve spolupráci s ZK Czechtrade zaměřil na oblast vodního hospodářství již v roce 2007 lety, kdy z prostředků ekonomické diplomacie zorganizoval exkurzi pro dvacet nejvýznamnějších představitelů oboru z HR návštěvu čističek, firem a institucí v ČR. Tam se zrodila myšlenka spoluúčasti na konferenci, která dosáhla koncentrace expertů z oblasti vodohospodářství, jaké není možné dosáhnout na žádném veletrhu. Dlouhodobá strategie ZÚ je taková, že prostřednictvím českých expertů chce poukázat na vysokou odbornou úroveň vodního hospodářství v ČR a tím otevřít dveře firmám, které mají veliké a čerstvé zkušenosti, a jejichž kapacit by bylo škoda nevyužít poté, co hlavní vlna výstavby ČOV v ČR skončí v roce 2011. Chorvatsko má v tomto smyslu všechno teprve před sebou, jako přímořská země bude muset splňovat velmi přísná kritéria. Kromě toho ČR touto cestou velmi konkrétně (i když trochu zištně) přispívá ke kvalitě přípravy Chorvatska na vstup do EU.