Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace z mezinárodní konference KRMIVA 2011 v Chorvatsku

Ve dnech od 8. do 10. června 2011 se uskutečnil v Opatiji 18. ročník mezinárodní konference KRMIVA. Konference, zaměřená na výměnu nejnovějších poznatků z oboru výživy a ošetření hospodářských zvířat a zvěře, umožňuje kromě výměny vědeckých poznatků i prezentaci nových technologií a produktů. V předsálí konference tak dochází k velmi užitečnému setkání vědy s praxí. Konference zaznamenala rekordní účast 230 odborníků z 20 evropských zemí.

Mezi účastníky byla kromě chorvatských hostitelů nejpočetněji zastoupena Česká republika, kterou reprezentovali se svými příspěvky tito odborníci:

  • Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
  • RNDr. Jaroslav Staňa – ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
  • Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. – ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  • MVDr. Eva Straková – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
  • Mgr. Jana Tkáčiková, Ph.D. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • Mgr. Petr Vaculík – UKZUZ
  • Mgr. Ruth Slámová – Výzkumný ústav veterinární v Brně

V kuloárech bylo možno potkat i řadu českých účastníků, kteří nevystupovali, ale využili příležitosti k setkání s kolegy a k sebevzdělání.

Kromě výše jmenovaných, kteří vystoupili s odbornými prezentacemi, pozdravili účastníky kongresu i Zdenka Čuchnilová, předsedkyně parlamentního výboru rozvoje a obnovy a zároveň poslankyně za českou a slovenskou menšinu v Chorvatsku, a jménem velvyslanectví ing. Tomáš Kuchta, obchodní rada, člen organizačního výboru KRMIVA. Ten ve svém vystoupení shrnul úspěšný průběh dosavadní spolupráce mezi univerzitami a výzkumnými ústavy a vyzdvihl zásluhy profesorky Vlasty Šerman (Veterinární fakulta Záhřeb) a profesorky Gordany Králik (Univerzita Osijek), které jsou členkami vědeckého výboru sympózia „Kabrtovy dietetické dny“ a stály u zrodu spolupráce s českými univerzitami.

Vzhledem k tomu, že čeští partneři se účastní těchto setkání již dvanáctým rokem a vzhledem k dlouholeté těsné spolupráci mezi brněnskými univerzitami a univerzitami v Záhřebu a Osjeku, jsou čeští odborníci jmenováni do společných vědeckých komisí, podílejí se na organizaci konference a jejich příspěvky získávají nejvyšší ocenění. V kategorii individuálních ocenění bylo za dlouholetou vynikající spolupráci předáno v roce 2008 nejvyšší ocenění Prof. Suchému, v kategorii institucionální převzal plaketu jménem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně její rektor Prof. Večerek.

Celkový průběh konference KRMIVA 2011 potvrdil, že spolupráce mezi chorvatskými a českými odborníky se neustále prohlubuje. Stejně jako čeští odborníci navštívili nyní Chorvatsko, účastní se i chorvatští experti akcí českých partnerů. Profesionální úroveň konference a význam českého prvku umožňují, aby v příštích letech mohlo být uvažováno o účasti českého ministra zemědělství (případně některého z náměstků) s tím, že by cesta mohla být spojena s bilaterálními jednáními v Záhřebu. Doporučujeme rovněž účast na konferenci KRMIVA českým podnikatelům z oboru živočišné výroby. Kromě nejnovějších poznatků z oboru výživy zvířat mohou navázat velmi cenné kontakty s chorvatskými partnery. Firmy mají možnost vystavit své produkty v předsálí konferenčního sálu a prezentovat své služby a produkty ve vyhrazených blocích. Více informací na webu konference KRMIVA.