Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kvalitativní studie chorvatského stavebnictví 2008

(Archivní článek, platnost skončena 07.11.2014.)

Jakým směrem se bude vyvíjet chorvatské stavebnictví? Čím jsou specifické firmy působící v tomto odvětví v Chorvatsku? Jaká mají očekávání do budoucna? Na jaké investiční priority se chtějí zaměřit? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Kvalitativní studie chorvatského stavebnictví (CEEC Research), která se poprvé v roce 2008 zaměřila i na tuto zemi.

Jakým směrem se bude vyvíjet chorvatské stavebnictví? Čím jsou specifické firmy působící v tomto odvětví v Chorvatsku? Jaká mají očekávání do budoucna? Na jaké investiční priority se chtějí zaměřit? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Kvalitativní studie chorvatského stavebnictví (CEEC Research), která se poprvé v roce 2008 zaměřila i na tuto zemi.

Již třetím rokem projekt CEEC ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika – analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. V letošním roce se projektu zúčastnilo celkem devět zemí a v nich více jak 1,000 zástupců společností podnikajících ve stavebnictví, kteří odpovídali v osobních strukturovaných rozhovorech na přibližně třicet otázek.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií je poskytovat přehledné a především plně srovnatelné analýzy zkoumaných oblastí stavebnictví všech zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. „Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt jedinečný v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu.

Generálním partnerem projektu CEEC Research je poradenská společnost KPMG Česká republika. „Věřím, že výsledky studií budou významným přínosem pro všechny profesionály z oblasti stavebnictví a pomohou jim k tomu, aby lépe porozuměli středo- a východoevropským trhům,“ dodává Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast stavebnictví.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008, následovaly kvalitativní studie pobaltských zemí, českého, slovenského a polského stavebnictví. V roce 2008 ještě vyjde studie maďarského stavebnictví.

Důležitá zjištění Kvalitativní studie chorvatského stavebnictví 2008:

 • 98 % chorvatských stavebních společností očekává pro rok 2008 růst svého odvětví (většina společností předpovídá růst v rozmezí 0 až 10%)
 • Pro období 2009–2010 očekává růst už jen 86 procent chorvatských firem. (Je třeba zmínit, že všechna interview proběhla v první polovině roku 2008 tzn. v počátcích současné finanční krize, která bude mít vliv i na stavební společnosti).
 • 79 % společností se cítí být nějak limitováno ve svém podnikání. Nejčastěji uváděným problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (68 procent  respondentů), dále pak byrokracie (57 %) a vysoké náklady na materiál (57 %).
 • V dlouhodobé perspektivě chorvatské stavební společnosti předpovídají, že jejich vývoj do budoucna bude nejvíce záviset na změnách v oblasti financí (např. dostupnost úvěrů, atd.), dále změnách v  socio-demografickém vývoji a zákaznické poptávce.
 • V investičních plánech pro období 2008–2009 nejčastěji společnosti uvádějí nákupy stavební mechanizace, investice do procesů nákupu a zlepšení plánování.
 • V další části se výzkum zaměřil na to, jaké informační zdroje společnosti využívají pro vyhledávání nových zakázek. Hlavním zdrojem informací pro 98 procent dotázaných společností v Chorvatsku jsou dlouhodobé kontakty.
 • Internet využívá 98 % dotázaných a to zejména pro vyhledávání informací, další způsoby jsou již uváděny méně.
 • Při získávání zakázek společnosti nejčastěji používají své dlouhodobé osobní kontakty (87 % firem) a také dlouhodobé (rámcové) smlouvy se svými odběrateli (85 % firem).
 • 40 procent společností v Chorvatsku uvádí, že nebyly nikdy požádány o úplatek při výběrových řízeních, 49 % tuto otázku nechce komentovat a 11 % odpovídá ano.
 • Když chorvatské stavební společnosti vybírají své dodavatele, 85 procent z nich využívá dlouhodobé osobní kontakty, 55 procent pak dlouhodobé (rámcové) smlouvy.
 • Klíčovým kritériem pro výběr dodavatele je pro 87 % společností cena, následují zkušenosti dodavatele (66 %) a reference (53 %).
 • V otázce řízení rizik hodnotí společnosti svůj risk management nejčastěji jako pokročilý (40 %). Pouze 16 procent respondentů v Chorvatsku potvrdilo, že pro získání zakázky jej nikdy neporušili. 
 • Poslední oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, byl vliv rozšíření EU na stavebnictví Chorvatska. Devadesát jedna procent společností se domnívá, že rozšíření EU má a bude mít na jejich podnikání vliv. 84 % respondentů očekává, že půjde o pozitivní vliv.

Kompletní studie chorvatského stavebnictví je k dispozici zdarma ke stažení na internetových prezentacích projektu CEEC Research

Projekt je realizován v rámci doktorské disertace Jiřího Vacka při Vysoké škole ekonomické v Praze a ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.