Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání nemovitostí v Chorvatsku - první české zkušenosti

Fyzické a právnické osoby z EU (tedy i z ČR) mohou s účinností od 1. února 2009 nakupovat nemovitosti v Chorvatsku, vyjma zemědělské a lesní půdy a půdy v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. V prvních dnech účinnosti zákona byly zaznamenány případy neinformovanosti některých lokálních katastrálních úřadů o nové zákonné úprávě.

Fyzické i právnické osoby z EU (tedy i z ČR) mohou s účinností od 1. února 2009 nakupovat nemovitosti v Chorvatsku, vyjma zemědělské a lesní půdy a půdy v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. V prvních dnech účinnosti zákona byly zaznamenány případy neinformovanosti některých lokálních katastrálních úřadů o nové zákonné úpravě.

V chorvatském úředním věstníku č. 146/2008 (http://narodne-novine.nn.hr) byl na konci ledna publikován pod číslem 4021 Zákon o změnách a doplnění zákona o vlastnictví a ostatních věcných právech („Zákon o izmjenama i dopunama zákona o vlastništvu i drugim stvarnim pravima"), který v souladu s ustanoveními Stabilizační a asociační dohody umožňuje od 1.2.2009 fyzickým a právnickým osobám všech členských států EU nabývat nemovitosti v Chorvatsku za shodných podmínek platných pro občany Chorvatska.

Doposud mohly v Chorvatsku nabývat nemovitosti na základě reciprocity pouze fyzické a právnické osoby z těch zemí, kde i Chorvaté měli stejnou možnost, což nebyl případ ČR. Čeští občané a firmy mohli pořizovat nemovitosti pouze přes místní právnické osoby, tedy prostřednictvím založení společnosti v Chorvatsku.

Vzhledem k tomu, že o nákup nemovitostí na chorvatském pobřeží se čeští občané zajímají dlouhodobě, není žádným překvapením, že mnozí z těch, kteří na nový zákon netrpělivě čekali, se pustili okamžitě do vyřizování formalit. V průběhu měsíce února zaznamenal ZÚ dva případy, kdy bylo českým státním příslušníkům lokálními úředníky tvrzeno, že pro ČR i nadále platí princip reciprocity. Odkazem na nový zákon ale problémy pominuly. Na webových stránkách ZÚ v oddíle „obchod a ekonomika", pododdíle „informace pro investory" se nalézá podrobný postup, jak nalézt příslušný zákon na webu. V měsíci květnu plánuje ZÚ ve spolupráci se společností Vítkovice Tours uspořádat seminář pro české zájemce o koupi nemovitosti v Chorvatsku.