Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní cesta VZÚ do Viroviticko-podravské županije

Dne 11.3.2008 vykonal velvyslanec K. Kühnl v doprovodu obchodního rady a ředitele ZK Czechtrade jednodenní návštěvu města Virovitice, správního centra Viroviticko-podravské županije. Setkal se se zastupujícím županem, starostou města, předsedou Skupštiny, představiteli hospodářské komory, komory živnostníků, s podnikateli a navštívil Českou besedu.

Dne 11.3.2008 vykonal velvyslanec K. Kühnl v doprovodu obchodního rady a ředitele ZK Czechtrade jednodenní návštěvu města Virovitice, správního centra Viroviticko-podravské županije. Setkal se se zastupujícím županem, starostou města, předsedou Skupštiny, představiteli hospodářské komory, komory živnostníků, s podnikateli a navštívil Českou besedu.

Viroviticko-podravská županije

Z důvodu čerstvé rezignace (hodinu před zahájením schůzky) dosavadního župana S. Feketiče (HDZ), přijal českou delegaci zástupce župana Zvonimir Koić (HSLS), který byl pověřen vedením županije až do jmenování nového župana. Přítomni byli rovněž zástupce župana Zvonimir Šimić (HSP) a předseda Skupštiny (zastupitelstva) Boris Hlavati (HSP). Županije s 93 000 obyvateli sestává ze tří měst (Virovitica, Slatina a Orahovica), 13 obcí a 190 malých osad. Zastupitelstvo županije má 42 členů, z toho 13 je ve výkonné radě. Tu tvoří představitelé koalice HDZ, HSLS a HSP + 1 představitel srbské menšiny (Srbové tvoří cca 6% obyvatelstva, ale stále se vracejí další). Nejpozději do 30 dnů by měl být jmenován nový župan za HDZ (pozn.ZÚ: nejvážnějším kandidátem je Tomislav Tolušić). Obě strany vyjádřily spokojenost s dosavadním průběhem spolupráce, která je založená na partnerství Virovitice s Vyškovem (výměnné pobytové a kulturní zájezdy, dětské tábory), vzájemných účastech na veletrzích Viroexpo a Salima, spolupráci hospodářských komor a aktivitách české menšiny. Velvyslanec ubezpečil přítomné o podpoře vstupu HR do EU ze strany ČR a vyslovil přesvědčení, že vstupem do EU se Chorvatsku otevře cesta k dalšímu zintenzivnění mezinárodní spolupráce. V.-P. županije je největším producentem medu v zemi, mezi nejvýznamnější produkty řadí rovněž cukr, nábytek a keramiku. Nejperspektivnější oblastí spolupráce se místním zástupcům jeví tzv. tranzitní turistika, tedy využití geografické polohy županije k rozvinutí pohostinských služeb pro české turisty směřující k moři. Županije se chystá vybudovat kempy pro karavany, a agroturistická centra na řece Drávě, která spolu s loveckými honitbami láká stále více návštěvníků. Zanedlouho bude na pořadu dne modernizace čističky odpadních vod v areálu cukrovaru Viro, županije disponuje rovněž obrovským rezervoárem podzemní vody, pokusy o výstavbu stáčírny však zatím vždy skončily neúspěchem. Právě probíhající projekt v hodnotě 228,5 mil. HRK zahrnuje rozvod pitné vody a kanalizace ve Virovitici a okolí, město se na celkové částce podílí 100 mil.HRK, zbytek jde ze státního rozpočtu.

Setkání s podnikateli

V průběhu setkání s představiteli Županijské hospodářské komory, Komory živnostníků a firem z potravinářského sektoru (Viro Tvornice šećera d.d., KIO Orahovica, Jan Spider Pitomača, Unimont Slatina a Eurovoće Orahovica) proběhla prezentace hospodářské spolupráce mezi županijí a ČR, byla oceněna česká účast na Viroexpu 2008 a velmi pozitivně hodnocena účast 10 firem z V.-P.županije v rámci chorvatské prezentace na Salimě 2008, které se aktivně účastnili i ministři zemědělství obou zemí. V roce 2008 celkový objem obchodu mezi županijí a ČR dosáhl výše 3,1 mil. USD, z toho český vývoz představoval 2,4 mil.USD (především tabákové a dřevěné výrobky), zbylých 0,7 mil.USD představoval vývoz županije do ČR (především nábytek z produkce TVIN). Županijská hospodářská komora má cca 2000 členů, Komora živnostníků 800. Příjmy županije tvoří z 58 % průmysl, z 26% služby a obchod a zbylých16% zemědělství. Jako jediná v Chorvatsku má V.-P- županije pozitivní saldo zahraničního obchodu, především díky dřevovýrobě, keramice a potravinářské výrobě. Představitelé firem informovali o krocích, které v oblasti spolupráce s českými firmami doposud učinili a prezentovali svoje potřeby. Některé z nich byly uspokojeny českou stranou na místě (Jan Spider-byliny), v řešení ostatních bude pokračováno v příštích dnech (Eurovoće - hledání strategického partnera v oboru mraženého ovoce a zeleniny).

Jednání se starostou města Virovitice Zvonko Kožnjakem

Z jednání vyplynulo, že pan starosta má velmi blízko k české menšině, neboť z ní pochází i jeho manželka. Výrazně se oba podílejí na činnosti České besedy, hudební školy Jana Vlašimského, rozvíjejí partnerství s Vyškovem, zejména ozdravné pobyty dětí u moře, kterých se osobně účastní (dětský sbor Motýlek byl u moře minulý rok). Letošních květnových Dnů české kultury ve Virovitici se zúčastní mj. i Kvartet Bohemica z Prahy, delegace Vyškova a Všeně, rodné vsi Jana Vlašimského. Starosta přislíbil na žádost velvyslance Kühnla věnovat maximální pozornost rekonstrukci nového sídla České besedy. Kromě velmi dobře rozpracovaných projektů na vodovod, kanalizaci a čističku odpadních vod se starosta pochlubil i velmi progresivní městskou firmou Flora, která je držitelkou celostátní licence na odvoz plastového odpadu, likvidaci starých počítačů a obrazovek, gumy, oleje a skla. Rovněž zmínil snahu radnice vystavět plnírnu pitné vody a pokračovat v úspěšné výstavbě průmyslových zón (10 hal v průmyslové zóně č.2 je již obsazeno). Daří se velmi úspěšně snižovat nezaměstnanost (z původních 35% na dnešních 20%), jen v loňském roce bylo vytvořeno 1700 nových pracovních míst. Problém je v tom, že 90% nezaměstnaných nehledá práci aktivně.

Návštěva České besedy

Velvyslanec navštívil v doprovodu předsedkyně České besedy ve Virovitici Jasny Berger nově zakoupenou budovu, která by po dokoupení další části a celkové rekonstrukci měla sloužit České besedě namísto stávajícího objektu, který bude muset ustoupit nové výstavbě. Nově zakoupená budova bude jistě reprezentativní, její rekonstrukce si však vyžádá nemálo času a prostředků. U příležitosti návštěvy velvyslance zorganizovala Česká beseda prezentaci doposud odhalených poznatků o životě a díle Jana Vlašimského, rodáka ze Všeně, který přes Vídeň a Maďarsko dorazil v roce 1884 do Virovitice, kde jako lektor hudby strávil zbytek života. Následovala vystoupení dětského tanečního kroužku a dvacetičlenného pěveckého smíšeného sboru pod vedením sbormistra Halupy.

Komentář ZÚ: Ze všech setkání prostupoval velmi srdečný přístup k České republice, bezpochyby ovlivněný dobrou pověstí české menšiny a jednoznačně pozitivními zkušenostmi ze spolupráce s českými partnery, ať už jde o město Vyškov, BVV, HK Brno, CzechTrade, či české firmy a kulturní soubory. O významu, jaký je v této županiji přikládán vztahům s ČR svědčí i velmi široké mediální pokrytí návštěvy, o které informovaly kromě místních rozhlasových stanic a internetových stránek HGK, města Virovitica a Úřadu župana i celostátně distribuované deníky Glas Slavonie a Poslovni Dnevnik.