Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předvstupní pomoc Chorvatsku: aktuální stav a česká zkušenost

Dne 25. března 2009 se v záhřebském sídle Delegace Evropské komise (DEK) uskutečnilo informační setkání, na kterém pracovníci DEK informovali zástupce ambasád členských států EU o aktuálním stavu programů předvstupní pomoci a twinningových projektů v Chorvatsku.

Dne 25. března 2009 se v záhřebském sídle Delegace Evropské komise (DEK) uskutečnilo informační setkání, na kterém pracovníci DEK informovali zástupce ambasád členských států EU o aktuálním stavu programů předvstupní pomoci a twinningových projektů v Chorvatsku.

Zpoždění v rozjezdu jednotlivých projektů je možno pozorovat, ale nejde o nic kritického. Mnohé implementační agentury jsou teprve čerstvě akreditovány. Rovněž česká firma Eurovision již na vlastní kůži pocítila amatérismus jedné z agentur – Hrvatske vode.

Oscar Benedikt: předsvstupní programy CARDS, PHARE, IPA

Pokud jde o program PHARE 2006, jehož kontraktační část skončila v listopadu 2008, je možno konstatovat, že byly uzavřeny smlouvy pokrývající 84,8 % z celkově vyčleněných 52,8 mil.€, v tuto chvíli bylo ale proplaceno pouhých 20 % (viz. tabulka v příloze 1).

Probíhají tendry v rámci programu IPA 2007 Component I (Transition Assistance and Institution Building – TAIB). Bohužel, tendry zatím pokrývají cca 34 % z celkových 40 mil.€ programu TAIB, zatím nebyla uzavřena jediná smlouva. Vzhledem k tomu, že je čas až do 17.11.2010, nejedná se o žádnou tragédii. Pokrok v kontrahování bude jistě ovlivněn systémem benchmarks, který byl nově zaveden v návaznosti na dočasné pozastavení podepisování smluv v rámci programu PHARE 2006 v loňském roce. Pozastavení skončilo v květnu 2008 jako reakce na zlepšení řízení předvstupních fondů ze strany chorvatských úřadů, především ze strany Centrální finanční a kontraktační agentury (CFCA), která je zodpovědná rovněž za fondy z IPA Component I. Delegace provádí ex-ante kontroly a musí konstatovat, že zůstává stále velký prostor pro zlepšení. K tomu jistě dojde poté, co byl navýšen počet pracovníků CFCA (na cca 100 lidí) a byla zavedena opatření, která snižují fluktuaci pracovníků (v roce 2008 opustila agenturu již pouhá 4 % pracovníků).

Probíhají přípravy programu IPA 2009, seznam navržených projektů je v příloze č. 2, celková vyčleněná částka činí 44,6 mil. €. Chorvatské úřady připravují projektové fiše, které by měly být hotovy do konce dubna a poté předány zástupcům ČS EU a mezinárodních finančních institucí. Předpokládá se, že tento program bude projednán IPA Management Committee v září a tendry začnou být vyhlašovány v první polovině roku 2010.

Program IPA Component II (Cross-Border Cooperation) – první ze šesti programů bude zahájen 1.4.2009 v Čakovci, jedná se o CBC Maďarsko-Chorvatsko. Zbývajících pět programů (HR-SI, HR-BaH, HR-Srbsko, HR-Černá Hora a Jadranský program) budou rovněž zahájeny v průběhu letošního roku.

Byly rovněž vyhlášeny tendry v rámci programu IPA Component III (Regional Development) and Component IV (Human Resources Development). Některé z agentur, zodpovědných za tendry a kontrahování IPA fondů v těchto komponentech jsou zcela nově akreditované (Hrvatske vode, Fond pro ochranu životního prostředí a energetickou účinnost, Hrvatske željeznice-Infrastruktura, Agentura pro odborné vzdělávání, Chorvatský úřad práce). Procento vrácených tendrových dokumentů k přepracování je sice vysoké, přesto se podařilo vyhlásit již deset tendrů, což je původně plánované číslo.

Odpovědnost za řízení jednotlivých programů v rámci komponent IPA (I, II, III, a IV) je v HR decentralizovaná, což znamená, že příslušné implementační agentury jsou zodpovědné za přípravu tendrů, přípravu kontraktů a implementaci, přičemž DEK vykonává ex-ante kontroly. Jedním z cílů IPA je připravit chorvatské úřady na řízení čerpání ze strukturálních fondů, tedy i IPA, pokud možno bez ex-ante kontrol, tedy pouze při ponechání ex-post kontroly ze strany EK.

zpět na začátek

Paolo Berizzi: aktuální stav v oblasti twinningu

V souladu s tím, že s každým novým programem se počet twinningových projektů pravidelně zvyšuje, i projektů pod programem IPA Component I bude více, připravuje se 11 projektů. V příloze č. 3 jsou všechny nové twinningy, plánované pro tento rok, očekává se, že smlouvy budou podepsány do listopadu s tím, že zahájeny by mohly být již na konci roku. V průběhu tohoto roku by měl být publikován twinningový manuál, kde bude mj. zřetelně požadováno, aby každý twinningový projekt obsahoval tzv. „visibility event“, organizovaný na začátku a na konci projektu. Standardní částka vyčleněná na tyto akce by se měla pohybovat mezi 3000 € – 5000 €. Jedná se o velmi důležitý aspekt twinningu, který dává možnost zviditelnění EU a členských států.

O tom, že některé nově akreditované agentury se mají ještě hodně co učit, se přesvědčila i brněnská firma Eurovision, která se přihlásila do tendru na „Poskytování odborné asistence při přípravě a provádění projektů kofinancovaných ze strany EU“, vyhlášeného nově akreditovanou agenturou Hrvatske vode v září 2008. Jelikož Eurovision neuspěla ani přesto, že jí nabízená cena služeb (cena byla jediným kritériem) byla poloviční, než nabízel chorvatský konkurent, protestovala na doporučení ZÚ Záhřeb proti průběhu řízení u Státní komise pro kontrolu postupů u veřejných zakázek. Ta svým rozhodnutím ze dne 2.1. 2009 celý tendr zrušila, a to nejen proto, že rozhodnutí Hrvatske vode bylo v rozporu s dobrými mravy, ale především proto, že zjistila řadu dalších formálních nedostatků. Rozhodnutí státní komise je možno považovat za malé světélko na konci dlouhého tunelu.

Dokumenty: