Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled služeb poskytovaných ekonomickým úsekem ZÚ a zahraničním zastoupením MPO/CzechTrade

Pro vstup a další působení na chorvatském trhu uvádíme stručný přehled služeb poskytovaných obchodně-ekonomickým úsekem zastupitelského úřadu a zahraničním zastoupením Ministerstva průmyslu a obchodu/agenturou CzechTrade v Záhřebu.

Obecně platí, že v zemích, kde působí zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR i zahraniční zastoupení MPO/Czechtrade, jako v případě Chorvatska, je požadavek z firemní oblasti (B2B) přednostně zpracováván zahraničním zastoupením MPO/Czechtrade. Požadavek z oblasti vládních institucí (G2G a B2G) přednostně zajišťuje zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR.

Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované zastupitelským úřadem:

 • poskytování základních informací o ekonomických vztazích s teritoriem
 • poskytování základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery (nebo doporučení optimálních místních informačních zdrojů těchto údajů) na základě dostatečně specifikované a kvalifikované žádosti
 • konzultace při získávání některých doplňujících informací o konkrétní firmě (nebo doporučení místních informačních zdrojů těchto údajů)
 • konzultace o obchodně-ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu
 • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí v zemi působení
 • podpora při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země
 • pomoc při zabezpečování podnikatelských misí
 • pomoc při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení
 • pomoc při zajišťování tendrových dokumentů a informací o veřejných zakázkách
 • pomoc při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod,
 • poskytování informací o příležitostech na zahraničním trhu

Služby na podporu exportu poskytované zahraničním zastoupením Ministerstva průmyslu a obchodu/agenturou CzechTrade:

 • volba a mapování teritoria
 • úvodní zhodnocení trhu
 • zmapování trhů ve více vybraných teritoriích a následné doporučení těch, které mají pro produkt firmy největší potenciál
 • průzkum trhu
 • detailní rozpracování vybraného trhu
 • výběr a oslovení potencionálních klientů
 • vytipování a ověření obchodních kontaktů
 • na základě individuálního zadání zpracování přehledného seznamu potenciálních obchodních partnerů v cílové zemi a následné doporučení postupu pro jejich oslovení
 • vyhledání obchodního zástupce/agenta
 • ověření zájmu o výrobek/službu
 • zájem o produkt české firmy na vybraném zahraničním trhu
 • zjištění konkurenčního prostředí na daném trhu
 • monitoring prodejních kanálů a systému distribuce
 • marketingové akce v zahraničí
 • účast na veletrhu pod hlavičkou MPO/CzechTrade,
 • prezentace na míru pro jednu a více firem

V případě dalších dotazů se na nás kdykoliv obraťte.