Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace daru českých firem - Studie integrovaného dopravního systému města Záhřeb

Dne 29.4.2008 prezentovalo konsorcium českých firem (KPM Consulting, Sudop, Kordis JMK, Eurovision a OHL ŽS) na půdě záhřebského zastupitelstva výsledky Studie integrovaného dopravního systému města Záhřeb, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy. Studie v hodnotě 5 mil. Kč, jejíž zpracování trvalo dva roky, byla předána městu Záhřeb jako dar českých firem.

Dne 29.4.2008 prezentovalo konsorcium českých firem (KPM Consulting, Sudop, Kordis JMK, Eurovision a OHL ŽS) na půdě záhřebského zastupitelstva výsledky Studie integrovaného dopravního systému města Záhřeb, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy. Studie v hodnotě 5 mil. Kč, jejíž zpracování trvalo dva roky, byla předána městu Záhřeb jako dar českých firem. Tento počin byl vysoce oceněn záhřebským starostou Milanem Bandićem (SDP) a označen za významný mezník na poli dlouholeté spolupráce města Záhřeb s českými firmami.

Výsledky Studie integrovaného dopravního systému města Záhřebu, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy prezentovali před odborným publikem (cca 80 kompetentních pracovníků soukromého i veřejného sektoru, včetně nejvyššího vedení záhřebské radnice a přilehlých žup) postupně tito představitelé firem, jež se podílely na zpracování studie :

Ing. František Mráz - ředitel Sudop Brno s.r.o., ing. Jarmila Kubešová, ředitelka Eurovision s.r.o., ing. František Ledabyl, místopředseda představenstva OHL ŽS a.s., Emir Akšamija, INEN d.o.o., ing. Haxa - KPM Consulting, ing. Markvart - ČD Telematika, ing. Andrýsek - Dopravní projektování města Ostrava.

Zpracováním obrovského množství dat, souvisejících s vytížeností jednotlivých vlakových, tramvajových a autobusových linek a frekvencí spojů, jejichž získání samo o sobě tvořilo časově nejdelší úsek přípravy, došlo k preciznímu zmapování současného stavu, což umožňuje pojmenovat slabá místa a doporučit kroky k jejich nápravě. Problémem příměstských železnic je nízká provozní rychlost, špatně vybavené stanice s malým počtem nástupišť, , malý počet přestupních stanic, nedostatek zabezpečovací techniky, která by umožňovala zkrátit časové intervaly mezi spoji. Průměrná provozní rychlost tramvají je pouhých 12 km/h, u autobusů je tato rychlost jen o málo vyšší (20km/h). K řešení těchto a mnoha dalších problémů studie navrhuje realizaci celé řady opatření, například nákup nových tramvají a autobusů, vybudování mimoúrovňových křížení, dobudování sítě zastávek a uzlů, zavedení tarifních pásem a zón pro zjednodušení systému jízdních tarifů a vytvoření jednotné jízdenky s přestupním systémem mezi jednotlivými druhy dopravy s možností snadného přeúčtování vynaložených nákladů mezi jednotlivými dopravci.

Kromě toho, že jmenované české firmy disponují zkušenostmi a referencemi z podobných projektů v ČR, dokáží chorvatské straně pomoci i se zajištěním spolufinancování z evropských předstupních fondů (IPA). Dalším krokem ze strany města Záhřeb by mělo být určení koordinátora projektu, zpracování detailní dokumentace k Integrovanému dopravnímu systému, vyčíslení finančních parametrů, vypsání výběrových řízení na dodávky technologií a stavebních prací.

Ke slavnostnímu aktu předání studie městu Záhřeb došlo tentýž den večer při příležitosti vernisáže výstavy "Český kubismus v architektuře", jejímž sponzorem byl jeden z hlavních "mecenášů" studie - OHL ŽS a.s. Z rukou představitele hlavního koordinátora zpracovatelského týmu KPM Consulting ing. Haxy převzal dar v zastoupení záhřebského starosty člen městské rady Duško Ljuština. Iniciativě českých firem se tak dostalo náležité pozornosti ze strany médií a představitelů veřejného života.

Komentář ZÚ: Prezentací studie došlo k završení mnohaměsíční mravenčí práce řady českých odborníků, kteří za účelem získání relevantních informací vykonali desítky cest mezi Brnem a Záhřebem a absolvovali nemenší počet jednání a koordinačních schůzek. Vypracování studie je samo o sobě velmi konkrétní formou pomoci zemi, jejíž vstup do EU ČR přislíbila maximálně podporovat. ZÚ Záhřeb bude nyní dlouhodobě usilovat o to, aby dobré jméno českých firem, k jehož vylepšení bezpochyby přispěla i tato iniciativa, bylo zúročeno jejich zapojením do realizace záhřebského systému integrované dopravy.