Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sezónní zaměstnání cizinců v Chorvatsku nebude v roce 2011 umožněno

Chorvatská vláda pro rok 2011 ztížila přístup cizinců na chorvatský pracovní trh. Zatímco nedávno přijala opatření na usnadnění formalit pro vysoce postavené manažery firem a potenciální investory, novým usnesením prakticky znemožnila vydávání nových pracovních povolení a omezila počet prodloužení již stávajících povolení. Zcela zrušila povolení pro sezónní zaměstnávání cizinců.

Přestože je vláda zákonem o cizincích zavázána nejpozději do 31. 11. kalendářního roku stanovit kvóty na pracovní povolení pro cizince na následující rok, tentokrát tak učinila až svým usnesením publikovaným v Národních novinách (Sbírce zákonů) č. 19/2011 ze dne 11. 2. 2011. Usnesení je, na rozdíl od předchozích let, velmi stručné a v jednom jediném odstavci konstatuje, že pro rok 2011 budou prodloužena již vydaná pracovní povolení pro cizince v počtu 5300.

Po prostudování veřejně dostupných zdrojů a konzultaci s příslušnými institucemi je možno toto stručné usnesení vlády vyložit následovně: Kvóta na pracovní povolení pro cizince v posledních letech rapidně klesá (2008: 10 242, 2009: 7 877, 2010: 6 948, z toho 6000 pouze k prodloužení již dříve vydaných povolení). V roce 2011 poprvé nebudou vydána žádná novápracovní povolení, veškerých 5300 povolení bude použito k prodloužení již dříve vydaných povolení.

Povolení budou rozdělena do jednotlivých oborů takto:

  • stavebnictví: 3 000,
  • loděnice: 750,
  • pohostinství a turistika: 400,
  • kultura: 60,
  • doprava: 50,
  • zdravotnictví: 50,
  • školství: 40,
  • zemědělství: 100,
  • zpracovatelský průmysl: 100,
  • ostatní: 750.

V roce 2011 poprvé nebudou vydána žádná sezónní pracovní povolení (radna dozvola za sezonsko zapošljavanje). To je problém mimo jiné i pro české potápěčské základny, které zaměstnávají české instruktory potápění. Jelikož tito instruktoři fungovali v roce 2010 na základě sezónního pracovního povolení, nemají letos na jeho prodloužení nárok, protože kvóta se vztahuje pouze na prodloužení celoročních povolení. Cestovní kanceláře by tento problém mít nemusely tehdy, pokud zaměstnávaly své delegáty a animátory na základě řádného pracovního povolení, které se jim podaří včas prodloužit, nebo na základě smlouvy o spolupráci (v případě, že spolupracovník obdržel povolení k podnikání – poslovnu dozvolu).

Je jasné, že chorvatská vláda neměla ani v roce 2011 při stanovování kvót jednoduchou pozici. V době drasticky narůstající nezaměstnanosti musela najít kompromis mezi zájmy zaměstnavatelů, odborů a státních institucí. Např. ministerstvu turistiky je po mnoha diskusích (mj. i se zástupci ZÚ Záhřeb) jasné, že jedině čeští instruktoři potápění, animátoři a delegáti mohou přilákat na chorvatské pobřeží náročnější českou klientelu, která každoročně stále více přispívá do příjmů Chorvatska z cestovního ruchu. Návrhy ministerstva turistiky na kvóty pro rok 2011 ale nebyly vyslyšeny a celé jednání Meziresortní pracovní skupiny pro přípravu usnesení o stanovování kvóty pracovních povolení pro cizince se neslo v duchu „absolutní ochrany chorvatského pracovního trhu“.