Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Záhřeb - prezentace zkušeností ČR se vstupem do EU na Chorvatské hospodářské komoře

Stěžejní akcí letošního Týdne malých a středních podniků (SME Week, 3.-9.10.2011) byla letos v Chorvatsku konference s názvem „Zkušenosti malých a středních podniků po vstupu do EU“, která se konala dne 6.10.2011 v hlavní aule sídla Chorvatské hospodářské komory (HGK).

O zkušenosti nových ČS se vstupem do EU projevilo zájem více než 150 představitelů chorvatského hospodářského života, což dokazuje, že podnikatelé si již brzký vstup do EU začali reálně uvědomovat. ZÚ Záhřeb se kromě vlastního aktivního vystoupení podílel i na přípravě programu přizváním k účasti zástupce DEU a firmy Eurovision. Ve sdělovacích prostředcích byla konference velmi kladně hodnocena, především díky celé řadě praktických vystoupení.  

První část konference byla věnována  obecnějším informacím o dopadech a příležitostech vstupu do EU pro ekonomické subjekty. Z vystoupení viceprezidentky HGK Vesny Trnokop Tanta, zástupce vedoucího DEU Paola Berizziho a představitele Evropské komise Christiana Weinbergera se cca 150 přítomných podnikatelů dozvědělo o možnostech, které se jim vstupem do EU nabízejí, zároveň ale byli upozorněni na důležitost včasné přípravy na zesílenou konkurenci.

Ve druhé části prezentoval DEK Tomáš Kuchta české zkušenosti s odstupem sedmi let po vstupu do EU. Na názorných grafech a statistikách vývoje několika let před a několika let po vstupu poukázal na převažující pozitivní dopady vstupu do EU na českou ekonomiku. Krátce poukázal i na některé negativní tendence, které se projevily až po vstupu (např. růst cen některých potravin či energií), jejichž souvislost se samotným vstupem do EU je však velmi diskutabilní. Nabídl čerstvě nabyté zkušenosti českých firem, které v některých odvětvích (např. výstavba čističek odpadních vod, nebo čerpání ze strukturálních fondů) mohou být velmi užitečné i chorvatským partnerům. I naše negativní zkušenosti by mohly být velmi užitečnými v tom smyslu, že by se jim dalo v chorvatské realitě snadno vyvarovat.     

Ve třetí části dostali prostor představitelé firem z Polska, Slovinska, Rumunska a ČR. Alen Novosad, ředitel záhřebské pobočky české firmy Eurovision hovořil o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů. V závěru svého vystoupení nabídl přítomným představitelům firem asistenci při přípravě projektů.

Galerie