Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Založení Klubu investorů a prezentace Portálu pracovního trhu v Chorvatsku

Chorvatská agentura pro podporu obchodu a investic APIU prezentovala v těchto dnech dvě iniciativy, které by měly přispět ke zvýšení informovanosti a zlepšení komunikace mezi zahraničními investory a vládou.

Chorvatská agentura pro podporu obchodu a investic APIU prezentovala v těchto dnech dvě iniciativy, které by měly přispět ke zvýšení informovanosti a zlepšení komunikace mezi zahraničními investory a vládou. Jde o založení Klubu investorů, jehož členy budou v první fázi představitelé agentur s podobným zaměřením jako APIU, akreditovaných v Chorvatsku, a o zahájení činnosti internetového Portálu pracovního trhu, který by měl průběžně monitorovat situaci na trhu práce v Chorvatsku.

Klub investorů

Dne 28.4.2008 se konalo v záhřebském sídle APIU první (zakládající) zasedání Klubu investorů, na které byli pozváni představitelé sedmi zahraničních obchodních komor a agentur na podporu investic a obchodu, akreditovaných v Chorvatsku (Nordická obch. komora, U.S obch. komora, Rakouská obch. komora, Německo-chorv. obch. komora, Italský úřad pro zahr. obchod, OEÚ ZÚ MR a CzechTrade - zastoupen OEÚ ZÚ). Ředitel agentury Slobodan Mikać představil hlavní rysy této iniciativy, které lze stručně shrnout jako snahu o vytvoření nástroje na zlepšení komunikace mezi zahraničními investory a vládními institucemi. Jedná se zejména o vytvoření jednotného komunikačního kanálu pro tlumočení potřeb a problémů zahraničních investorů, jejichž hlas často i vinou jeho roztříštěnosti nedokáže dorazit až ke kompetentním místům. Pomocí otevřeného dialogu na půdě Klubu by mělo dojít ke zlepšení vztahů mezi státním a soukromým sektorem a tím i ke zlepšení podmínek pro působení zahraničních firem a investorů v Chorvatsku. Klub by se měl scházet bimestrálně s tím, že postupně by se do jeho práce měli zapojit i zástupci zahraničních firem a není vyloučeno ani jeho rozšíření o zástupce dalších zemí. Z následné diskuse vyplynula shoda na potřebě diskuse o připravovaných relevantních zákonech (např. cizinecký zákon) v dostatečném předstihu a závazek APIU pravidelně prezentovat fungování klíčových úřadů (např. katastr) tak, aby byla jasná představa o tom, jak by měl ten který úřad jednotně postupovat, protože dnes existují velké regionální odlišnosti.

Portál trhu práce

Dne 29.4.2008 prezentoval ředitel APIU Slobodan Mikać v záhřebském hotelu Sheraton představitelům médií, státních a lokálních orgánů a diplomatického sboru tzv. Portál trhu práce. Jedná se o iniciativu, která vznikla ve spolupráci APIU a Chorvatského statistického úřadu a jejíž financování ve výši 60 000 GBP zajistila Britská ambasáda. Cílem je podat všem zainteresovaným stranám co nejvěrnější obrázek o aktuální situaci na chorvatském trhu práce ve formě, která je svým způsobem unikátní. Na internetové stránce

www.apiu.hr/labourmonitor

je možno získat přehled o výskytu pracovníků jednotlivých profesí v konkrétních župách a městech, o jejich disponibilitě, platových hladinách, celkových nákladech na pracovníka včetně daní a pojištění, o všech zákonech vztahujících se k pracovně-právním otázkám, podporách státních a lokálních, kolektivních smlouvách atd. Portál bude zpočátku aktualizován manuálně, postupně by ale mělo být přikročeno k jeho automatické aktualizaci na bázi statistických údajů a informací dalších státních a veřejných institucí.

V případě Portálu pracovního trhu nejde jen o užitečný nástroj pro investory zahraniční, ale i domácí. Bude-li dostatečně aktualizován a dobře propagován (zejména v zahraničí) může se stát užitečným pomocníkem.