Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika umožní volný přístup občanů Chorvatska na vlastní trh práce

(Archivní článek, platnost skončena 12.06.2014.)

Vláda České republiky dne 15. května 2013 svým usnesením číslo 333/2013 přijala stanovisko k přístupu pracovníků Chorvatské republiky na trh práce České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie ke dni 1. července 2013.

Toto rozhodnutí vlády znamená, že v období prvních dvou let po vstupu Chorvatska do EU nebudou zavedena opatření směřující k omezení přístupu občanů Chorvatska na trh práce České republiky. Česká republika si však vyhrazuje právo revize tohoto rozhodnutí, pokud si to situace na trhu práce dodatečně vyžádá.

S platností od 1. července 2013 tak nebudou občané Chorvatska k výkonu práce na území České republiky potřebovat povolení k zaměstnání (tzv. pracovní povolení), které dosud vydávají místně příslušné úřady práce.

Úplný text stanoviska vlády ČR k této záležitosti :

Stanovisko vlády České republiky k přístupu pracovníků Chorvatské republiky na trh práce České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie dne 1. července 2013

  1. Česká republika v rámci svých vnitrostátních opatření aplikovaných podle Smlouvy o přístupu Chorvatské republiky k Evropské unii nezavede ode dne přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii opatření směřující k omezení přístupu občanů Chorvatska na trh práce České republiky a bude v období prvních dvou let po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie vůči občanům Chorvatské republiky postupovat v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  2. Opatřením uvedeným v bodě 1. se Česká republika nezbavuje možnosti pozdějšího zavedení omezení přístupu občanů Chorvatské republiky na trh práce České republiky v období prvních dvou let po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie, vyžádá-li si to situace na trhu práce České republiky;
  3. Nejpozději před uplynutím dvou let ode dne přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a po vyhodnocení situace na trhu práce České republiky může vláda svým nařízením podle § 103 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o pokračování volného pohybu pracovníků Chorvatské republiky v rámci svých vnitrostátních opatření, která umožní případné pozdější jednostranné zavedení opatření omezujících přístup občanů Chorvatské republiky na trh práce České republiky.