Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro výkon některých rekreačních aktivit

Sportovní a rekreační potápění v chorvatském moři je regulováno “Směrnicí o provozování podvodních aktivit”, kterou vydalo Ministerstvo námořnictví, dopravy a spojů (Narodne novine 47/99 ze 17. května 1999) a její novelizací, která vstoupila v platnost 22. února 2003.

Pro výkon řady „rekreačních“ činností je třeba si v Chorvatsku obstarat za poplatek příslušné povolení. To platí zejména pro zájemce o individuální potápění, o sportovní i rekreační rybolov.

Povolení je tak třeba si na území Chorvatska obstarat k individuálnímu potápění s potápěčskou výstrojí. Vydávají ho Přístavní kapitanáty ve větších přístavech nebo jejich pobočky v menších městech na pobřeží. Je striktně zakázáno vyzvedávat z mořského dna jakékoliv předměty mající povahu kulturní památky nebo předměty, o nichž lze byť jen předpokládat, že by takovou povahu mohly mít. Maximální povolená hloubka pro rekreační a sportovní potápění za použití dýchacích přístrojů je 40 m.

Organizované potápění se v Chorvatské republice provádí cestou právnických a fyzických osob, které vlastní koncesní povolení pro provozování podvodních aktivit (výcvik potápěčů, organizování potápěčských výletů apod.).

Potápění není dovoleno:

  1. v oněch částech vnitřních vod patřících přístavům, přístupům do přístavu, přístavním kotvištím a místům s hustým provozem;
  2. v částech vnitřních a teritoriálních vod Chorvatské republiky, na které se vztahují zvláštní předpisy nebo je výše uvedené upraveno předpisy příslušného orgánu státní správy;
  3. ve střežených a zvláštních mořských rezervacích, v přírodních parcích a dalších chráněných částech moře i podmoří (např. Malostonski záliv, Limský záliv, přírodní park Telašćica apod.);
  4. v národních parcích Brijuni a Krka;
  5. v blízkosti zakotvených válečných lodí a střežených vojenských objektů v pobřežním pásmu ve vzdálenosti menší než 100 metrů;
  6. v oblastech, které jsou chráněné zákonem o ochraně kulturního dědictví.

Podrobnější informace k potápění lze získat na internetové adrese Chorvatského potápěčského svazu či ze serveru ronjenjehrvatska.

Povolení k rekreačnímu rybolovu na moři vydává Ministerstvo zemědělství, rybolovu a rozvoje venkova a lze jej zakoupti v elektronické podobě a to zvlášť pro

  1. rekreační rybolov
  2. sportovní rybolov

Rybaření na vnitrozemských vodních plochách a vodních tocích je povoleno pouze s rybářským lístkem, který si lze opatřit v úřadovně územně příslušného Rybářského družstva (Ribolovno društvo).

K řízení každého plavidla s motorovým pohonem, včetně vodního skútru, je třeba vlastnit „námořní“ řidičský průkaz (v ČR vydávaný jako „mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla“). Člun delší než 2,5m (i gumový) nebo poháněný motorem o výkonu 5kW a silnějším musí být vybaven lodní vinětou prodávanou Přístavním kapitanátem. Uvádět plavidla do skluzu je povoleno až ve vzdálenosti větší než 300 m od břehu.

Chorvatské policejní i některé jiné správní orgány mají právo zadržet cizinci cestovní doklad až do vyřešení přestupku, max. po dobu 8 dnů. V případě odvolání proti uložené pokutě je věc předávána přestupkovému soudu, který rozhoduje v řádu několika málo dnů, někdy i o víkendu. Nezaplacená uložená částka může být rozpočítána na dny alternativního trestu pobytu ve vazbě.