Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013 / 14:00.)

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Záhřebu, Chorvatská republika podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”)

o z n a m u j e :

1.     Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

      dne 25. října 2013 (pátek) od 14:00 do 22:00 hodin a

      dne 26. října 2013 (sobota) od 8:00 do 14:00 hodin.

2.      Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 7

      je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Záhřebu    (administrativní budova „Romeo a Julie“), Radnička cesta 47, 6. poschodí pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku v územním obvodu zastupitelského úřadu Záhřeb, tzn. na území Chorvatské republiky.

3.      Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem v Záhřebu (§ 6 zákona o volbách).

4.      Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

5.      Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický, služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz ČR (viz. § 19, odst. 4 zákona o volbách).

6.      Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Martin Košatka

vedoucí zastupitelského úřadu

přílohy

Kandidati politickych stran ve Stredoceskem kraji 2013 153 KB XLS (Excel tabulka) 22.10.2013