Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobyt chorvatských občanů na území České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013 / 14:00.)

Dnem vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie postačuje chorvatským občanům pro vstup a pobyt na území České republiky platný cestovní doklad nebo doklad totožnosti – z tohoto důvodu již nemusí žádat o udělení víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

Dokončení řízení o žádostech podaných přede dnem vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie:

1.   žádost o udělení dlouhodobého víza

Řízení se stane bezpředmětným a žadatel bude o této skutečnosti informován. Důvodem je skutečnost, že na občany Evropské unie se vztahuje právo volného pohybu a pobytu – ke vstupu na území České republiky proto jimi dříve požadované vízum již nepotřebují.

2.   žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu

Řízení se stane bezpředmětným a usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu bude zastaveno. Je přitom plně ponecháno na vůli chorvatského občana, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího jeho přechodný pobyt na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.

3.   žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu

Řízení se stane bezpředmětným a usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu bude zastaveno. Je přitom plně ponecháno na vůli chorvatského občana, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího jeho přechodný pobyt na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.

4.   žádost o vydání povolení k trvalému pobytu

Řízení bude dokončeno podle úpravy vztahující se na občany Evropské unie, tj. bude postupováno podle § 87g zákona o pobytu cizinců (v kladném případě bude vydán „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“).

5.   žádost o prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného chorvatskému občanovi s povoleným trvalým pobytem na území

Řízení bude dokončeno podle úpravy vztahující se na občany Evropské unie, tj. bude postupováno podle § 87s zákona o pobytu cizinců (v kladném případě bude vydán „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“).

Pobyt držitelů dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu zůstává v platnosti po dobu v něm vyznačenou. V těchto případech je plně ponecháno na vůli držitele dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího přechodný pobyt občana Evropské unie na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.

Pobyt držitelů povolení k trvalému pobytu

Dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu zůstává v platnosti po dobu v něm vyznačenou. V těchto případech je plně ponecháno na vůli držitele tohoto průkazu, zda a kdy požádá o jeho „výměnu“ za „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“, vydávaný podle § 87r zákona o pobytu cizinců.