Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestovního zdravotního pojištění od 01.01.2010

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013 / 14:00.)

Dne 01.01.2010 vstupuje v platnost zákon č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

1. Vízum k pobytu do 90 dnů

Před vyznačením víza k pobytu do 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., a současně předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

1.     Pojištění pokrývá náklady do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území.

2.     Pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z důvodů na jeho vůli nezávislých zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu nebo od cizince uvedeného v § 42b odst. 2; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.

Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou vydávat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.

2. Vízum k pobytu nad 90 dnů a k povolení k dlouhodobému pobytu a vízum k převzetí povolení k pobytu

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů a víza k převzetí povolení k pobytu je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, který odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j zákona č. 326/1999 Sb., a doklad o úhradě pojistného.

Tímto dokladem se rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Pro eliminaci potřeby předkládat ověřené překlady zahraničních pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek se doporučuje uzavřít pojistku u některého z pojišťovacích ústavů působících na území České republiky.