Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013 / 14:00.)

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013, předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. října a 26. října 2013.

Podle volebního zákona se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konají i v zahraničí. V Chorvatsku bude hlasování probíhat na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, Radnička cesta 47, 6. poschodí v pátek 25. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8,00 do 14,00 hodin.

Hlasování na velvyslanectví v Záhřebu se budou moci zúčastnit čeští občané, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a budou vybaveni platným cestovním (služebním, diplomatickým) pasem ČR nebo platným občanským průkazemČR a budou současně

buď

a) zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Záhřebu

nebo

b) disponovat voličským průkazem vydaným úřadem, který vede seznam voličů, v němž jsou zapsáni.

x x x

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR v Záhřebu předat nejpozději do 15. září 2013 do 16 hod. Podmínkou zápisu je předložení dokladu o českém státním občanství žadatele (platný cestovní pas, občanský průkaz) a dokladu o jeho trvalém nebo dlouhodobém pobytu na území Chorvatska.

O záměru předat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů na velvyslanectví osobně ve dnech 14. a 15. září 2013 (o víkendu) prosíme předem informovat konzulární oddělení velvyslanectví v Záhřebu  na tel. č. 01 / 619 2116 nebo 01 / 619 2119, v mimopracovní době na číslo 091 612 1533.

Vzor žádosti o zápis do voličského seznamu

Volič, který je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Záhřebu, ale hodlá volit v jiném volebním okrsku, může velvyslanectví požádat o vydání voličského průkazu. Žádost může být podána osobně voličem nejpozději do 23. října 2013, do 16 hod., nebo písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 18. října 2013.

Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od10. října 2013 a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem voliče, nebo může být voliči zaslán v poštovním styku na jím uvedenou adresu.Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR i v zahraničí.

x x x

S případnými dotazy k problematice voleb se můžete obrátit na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Záhřebu na telefonní čísla 01 / 619 2116 nebo 01 / 619 2119 nebo na e-mail consulate.zagreb@mzv.cz, případně zagreb@embassy.mzv.cz.

Upřesňující informace o konání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze nalézt na webovém portálu Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 23 KB DOC (Word dokument) 4.9.2013