Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odhalení busty Tomáše Garriqua Masaryka v Rijece

Od soboty 16. června 2012 nese sídlo České besedy Rijeka nejen jméno prvního československého prezidenta, Tomáše Garriqua Masaryka ale vstupní halu Českého národního domu zdobí i jeho bronzová busta. Dar Československého ústavu zahraničního byl slavnostně odhalen velvyslancem ČR v Chorvatsku Karlem Kühnlem a primátorem města Rijeka Vojko Obersnelem.

Česká komunita  v Rijece a okolí je velmi agilní součást krajanského života v Chorvatsku. Jejím centrem je moderní budova Českého domu nesoucího jméno prvního prezidenta Československa Tomáše Garriqua Masaryka. Tento stánek krajanského života v Rijece byl v rozpětí posledních několika let vybudován a zařízen za pomoci města Rijeka, finančními dary České republiky a Svazu Čechů v Chorvatsku a v neposlední řadě vlastní prací členů a členek České besedy pod vedením předsedkyně Fanynky Husákové.

Díky daru financovaném a zprostředkovaném Čs. ústavem zahraničním mohla být dne 16. června 2012 ve vstupní hale Českého národního domu odhalena bronzová busta TGM v životní velikosti. Bustu odhalil velvyslanec ČR v Chorvatsku Karel Kühnl a primátor města Rijeka Vojko Obersnel. Při slavnosti byl vzpomenut význam osobnosti prezidenta Masaryka a jeho symbol prezidenta - filozofa, který svým dílem a přínosem   překročil meze vlastního národa a státu. Jeho odkaz je stále aktuální  jak pro Českou republiku, tak i pro krajany žijící v různých koutech světa, včetně Chorvatska.  Na slavnosti byl mj. vzdán dík i dárci busty, Čs. ústavu zahraničnímu, jeho na místě přítomnému předsedovi Jaromírovi Šlápotovi, místopředsedovi ČSÚZ Ing. Vladimíru Kubišovi a ostatním finančním přispěvatelům, kteří prostřednictvím občanského sdružení velmi intenzivně  podporují krajanský život nejen v Chorvatsku. Pan Šlápota rovněž poukázal na odkaz Masaryka, zakladatele ČSÚZ, který se ČSÚZ usiluje uchovat v povědomí lidí v rozličitých částech světa.

Mezi vystupujícími během krátké slavnosti s kulturním doprovodem pěveckého sboru Svazu Čechů padla mj. z úst předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Leonory Janatové slova díků a ocenění podpory, které se krajanům dostává z České republiky. Předseda Chorvatsko-české společnosti M. Lipovac připomněl význam TGM a i jeho vazby s územím dnešního Chorvatska a jeho národy. Primátor Rijeky V. Obersnel vytkl význam malé ale čilé české komunity, která se ve městě neizoluje od ostatního života ba právě naopak, díky ní se stal Český národní dům centrem kulturního života i dalších, především mladých obyvatel Rijeky. Velvyslanec K. Kühnl poukázal na šíři a hloubku vazeb českého a chorvatského národa a příklad, který dával Masaryk.  Předsedkyně České besedy F. Husáková vzpomněla dlouhou cestu od myšlenky založit i v Rijece centrum krajanského života až k dnešní různorodé kulturní a společenské činnosti.

            Slavnostní odhalení busty bylo další z příležitostí připomenout si bohaté a různorodé aktivity českých krajanů v Chorvatsku. Ti by nemohli svou činnost a tím i národní a kulturní identitu udržet bez štědré pomoci jak ze strany států  chorvatského a českého, místních úřadů jako v případě Rijeky, ale i dalších štědrých dárců. Při této příležitosti si dovolujeme vyzdvihnout činnost Čs. ústavu zahraničního, který krajanům nabízí nejen symbolická pouta se zemí předků jako v tomto případě, ale z výnosů darů svých členů a sponzorů je všestranně materiálně podporuje. Slavnostní podvečer v Rijece byl příležitostí poděkovat všem ochotným nadšencům a přispěvatelům,  ať již se na krajanském životě podílí jakkoliv.