Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Záhřebu

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2013.)

Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 11. ledna 2013 (pátek) od 14:00 do 22:00 hodin a dne 12. ledna 2013 (sobota) od 8:00 do 14:00 hodin v prostorách Velvyslanectví ČR v Záhřebu, Radnička cesta 47/VI.

1.     Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku při Zastupitelském úřadě v Záhřebu je volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu(administrativní budova „Romeo a Julie“), Radnička cesta 47, 6. poschodí pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku v územním obvodu zastupitelského úřadu Záhřeb, tzn. na území Chorvatské republiky.

2.     Hlasovat mohou občané ČR, kteří mají bydliště mimo území České republiky a jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Záhřebu. (Žádost o zápis nového voliče do zvláštního seznamu voličů musela být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.)

3.     Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

(O voličský průkaz je třeba zažádat na obecním / městském úřadě v místě trvalého bydliště na území ČR písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 4. ledna 2013, nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. do 9. ledna 2013. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 27. prosince 2012.)

4.     Volič je povinen před hlasováním na velvyslanectví předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický, služební pas České republiky nebo cestovní průkaz, anebo platný občanský průkaz ČR.

5.     Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.