Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní návštěva Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Chorvatsku

Ve dnech 13. – 16. května 2012 se uskutečnila pracovní návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Chorvatsku. Na pozvání Výboru pro zdravotnictví a sociální péči Chorvatského Saboru se delegace tvořená poslanci P. Holíkem, P. Antonínem, M. Gregorou, poslankyní P. Kotalíkovou a tajemníkem výboru M. Blažkem setkala s řadou zástupců legislativních i exekutivních orgánů Chorvatska.

V časově náročném programu delegace byla zařazena celá řada jednání se zástupci legislativních a exekutivních orgánů Chorvatska. Delegace byla  přijata místopředsedou Saboru Josipem Leko, proběhla  jednání se členy Výboru pro zdravotnictví a sociální péči Saboru pod vedením předsedkyně Biljany Borzan a  naMinisterstvu zdraví.

Při hlavním jednání se členy Výboru pro zdravotnictví a sociální péči Saboru se delegace vzájemně informovaly o hlavních legislativních směrech a trendech v oblasti zdravotnictví ve vlastních zemích. Chorvatská strana se mj. zajímala o české zkušenosti ze zřizování, řízení a ekonomického chodu zdravotních zařízení, především nemocnic, vč. vyvozování odpovědnosti vedoucích pracovníků za špatný chod a ekonomiku nemocnic.  V rámci jednání byla několikrát vzpomenuta i problematika zdravotní (i ostatní) péče o české turisty během pobytu v HR.

 Česká delegace v diskusi informovala o předpokladu projednání přístupové smlouvy Chorvatska a EU v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již na jejím červnovém zasedání. Soudíce z celkové podpory, kterou se rozšíření EU o Chorvatsko v ČR mezi politickými stranami těší,  předpokládá delegace bezproblémové schválení uvedené smlouvy.

 Při setkání delegace s poslancem Saboru za českou a slovenskou menšinu Vladimirem Bílkem  byla oceněna dosavadní spolupráce a podpora krajanům ze strany České republiky a identifikovány další možnosti jejich rozvoje.

V programu delegace byly zařazeny i návštěvy několika výkonných zdravotnických zařízení.  Česká delegace postupně navštívila specializovanou onkologickou kliniku, nemocnici KBC Rebro Záhřeb, která je fakultního typu a vedle poskytování léčby pacientů s nejsložitějšími diagnózami a léčbou, poskytuje i vzdělání budoucím lékařům a dalšímu zdravotnímu personálu. V rámci výjezdu do města Karlovac byla navštívena i všeobecná regionální nemocnice. Středisko záchranné služby města Záhřebu bylo vedle vlastního systému a prohlídky vybavení zajímavé i skutečností, že je vystavěno i na základě předaných zkušeností záchranné služby Prahy, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Při přijetí delegace děkanem Lékařské fakulty Univerzity v Záhřebu byl vyjádřen zájem obnovit a posílit výměnu studentů s lékařskou fakultou z ČR, a bylo navrženo uzavřít dohodu o výměně studentů, event. i hostujících přednášejících, např. při využití programu EU Erasmus.

 

 

zdravotní výbor