Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku si dovoluje připomenout, že v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který schválila Vláda ČR, je možné i v letošním roce požádat o poskytnutí finančního daru na krajanské kulturní projekty realizované v roce 2013.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR stanovilo termín pro předložení žádostí o finanční podporu na rok 2013 jednotlivými krajanskými organizacemi prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Záhřebu na 1. srpen 2012. Tyto žádosti je vedle obvyklých formulářů zapotřebí taktéž doplnit kopií registrace a stanov žádajícího krajanského spolku či organizace v zemi působení, tj. v Chorvatsku. Na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu přidělovaných dotací.  

Plný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů do zahraničí, včetně příslušných formulářů, je možné nalézt na internetové strance Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz/kultura a krajané).