Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Restituce majetku v Chorvatsku

Restituce majetku v Chorvatsku - informace pro zájemce

Vypořádání otevřených majetkových otázek mezi ČSR a FNRJ řeší Dohoda ze dne 11.2.1956. Tato Dohoda považuje nároky vyplývající z opatření jugoslávského státu do dne podepsání Dohody, tj. do 11.2.1956 za vypořádané. V souladu s výše uvedeným lze tedy žádat o restituci majetků, u nichž byl první zásah jugoslávské vlády do vlastnických poměrů proveden až po 11.2.1956.

Zákon o navrácení majetku cizím státním příslušníkům z roku 1996 a jeho novelizace ze dne 5. července 2002 (termín pro podání žádosti byl do 5.1.2003) umožňuje navrácení majetku cizím státním příslušníkům, fyzickým i právnickým osobám, ovšem praktické realizaci brání absence příslušné bilaterální náhradové dohody mezi Českou a Chorvatskou republikou, kterou novelizace vyžaduje.

V návaznosti na výše uvedené jednal ZÚ Záhřeb s MZV CHR. Cílem těchto jednání bylo zahájení expertních jednání mezi Českou republikou a Chorvatskem o bilaterální majetkoprávní náhradové dohodě mezi Chorvatskem a Českou republikou. V tomto smyslu byla na MZV CHR postoupena verbální nota dne 21. dubna 2004, na kterou ZÚ Záhřeb doposud neobdržel uspokojivou odpověď bez ohledu na pravidelné urgence a opakovaná jednání na MZV CHR. Podle informací ZÚ Záhřeb probíhají jednání mezi Chorvatskem a některými státy o bilaterální náhradové dohodě, ovšem dosud nebyly žádné takovéto dohody mezi Chorvatskem a druhým státem schváleny.

Bez ohledu na skutečnost, že termín pro podání žádosti ohledně navrácení majetku vypršel dne 5. ledna 2003, lze i nadále podávat žádosti, které budou zaregistrovány. V případě uzavření příslušné bilaterální majetkoprávní dohody mezi Chorvatskem a ČR lze předpokládat, že pro občany ČR budou sjednány nové lhůty pro podání žádosti o navrácení majetku a výše uvedená lhůta do 5. ledna 2003 nebude relevantní.