Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní zakončení asistenčního projektu Rozvoj probační služby v Chorvatsku

Dne 25. února 2013 se konal závěrečný ceremoniál projektu Rozvoj probační služby v Chorvatsku. Projekt sponzorovaný z prostředků předvstupní pomoci EU společně realizovalo ministerstvo spravedlnosti Velké Británie a Probační a mediační služba České republiky ve prospěch Ministerstva spravedlnosti Chorvatska.

probace - zaver

Cílem projektu v hodnotě 1,2 mil € bylo podpořit rozvoj národní probační služby v rámci chorvatského ministerstva spravedlnosti a tím zkvalitnit trestněprávní systém země. Velvyslanec Košatka ve svém projevu mimo jiné ocenil pokrok, který Chorvatsko dosáhlo při plnění předpokladů vstupu do EU v oblasti justice a dodržování lidských práv. Rovněž vyzdvihl přínos přenosu zkušeností z budování obdobného systému v České republice. Odborníci české Probační a mediační služby tak mohli využít vlastní zkušenosti z budování systému, který má zlepšit účinnost vězeňství, zlepšit práci s pachateli i oběťmi trestné činnosti a tím přispět k zvýšení bezpečnosti celé společnosti.

Čeští odborníci Probační a mediační služby se v letech 2011 až 2013 významně podíleli na vzdělávacích aktivitách a na koncepčních a strategických úkolech programu.  Předávali své zkušenosti z vývoje a aplikace metod vedení profesionálního rozhovoru s pachateli i oběťmi trestné činnosti, při uplatňování principů rovných příležitostí v práci probační služby, v oblasti práce s menšinami, či při přípravě komunikační strategie probační služby vůči odborné i laické veřejnosti. Navázaná spolupráce je velmi kvalitním základem pro rozvoj dalších kontaktů mezi odbornými službami zúčastněných zemí.