Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2012

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012 volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky; oficiálním dnem vyhlášení voleb je však den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, v níž je rozhodnutí uveřejněno, v daném případě je tímto dnem 29. červen 2012.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012 volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky; oficiálním dnem vyhlášení voleb je však den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, v níž je rozhodnutí uveřejněno, v daném případě je tímto dnem 29. červen 2012.

Volby v obvodech, jejichž seznam je uveden níže, se budou konat v pátek dne 12. října (od 14 do 22 hod.) a v sobotu dne 13. října 2012 (od 8 do 14 hod.).

Případné druhé kolo voleb se uskuteční, pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů v příslušném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a to v pátek dne 19. října (od 14 do 22 hod.) a v sobotu dne 20. října 2012 (od 8 do 14 hod.).

Hlasování do Senátu bude probíhat pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech v zahraničí tedy hlasovat nelze.

Voliči, občané ČR kteří mají trvalé bydliště nebo dlouhodobý pobyt na území Chorvatské republiky mohou podat na Velvyslanectví ČR v Záhřebu písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, doloženou dokladem o českém státním občanství a dokladem o přihlášení k pobytu v Chorvatsku. Lhůta pro podání písemné žádosti končí dne 2. 9. (neděle) v 16.00 hod. Do seznamu již dříve zapsaní voliči novou žádost nepodávají.

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem mohou požádat o vydání voličského průkazu a s tímto voličským průkazem a s platným českým pasem nebo českým občanským průkazem pak hlasovat v kterémkoli volebním okrsku příslušných volebních obvodů na území České republiky. Voliči mohou hlasovat rovněž na základě potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů – toto potvrzení je třeba předložit před konáním voleb obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče, nebo volební komisi v den konání voleb.

O vydání voličského průkazu mohou voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném konzulárním oddělením Velvyslanectví ČR v Záhřebu požádat tento úřad písemným podáním v listinné podobě opatřeným ověřeným podpisem a doručeným nejpozději dne 5. října 2012 do 16 hod., nebo osobně do 10. října 2012 do 16 hod.

Voličský průkaz může zastupitelský úřad předat nejdříve 15 dnů před konáním voleb, tj. 27. září 2012, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo může být voliči zaslán.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu, a to osobně do 17. října 2012 do 16 hod.

Prezident republiky vyhlásil stejným rozhodnutím i volby do zastupitelstev krajů, kterých se však mohou zúčastnit pouze voliči zapsaní ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště (nebo s voličským průkazem vydaným ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde je volič přihlášen k trvalému pobytu).

 

Informace k letošním volbám do Senátu lze nalézt rovněž na adrese www.mvcr.cz – „Volby 2012 do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu P ČR“

Přehled volebních obvodů.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012.

přílohy

informace o způsobu hlasování 147 KB PDF (Acrobat dokument) 8.8.2012

přehled volebních obvodů 171 KB PDF (Acrobat dokument) 8.8.2012