česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO!

Zde naleznete nejen informace o podmínkách cestování do USA. Jsou zde i odpovědi na často kladené otázky týkající se návratu do ČR, leteckého tranzitu přes mezinárodní letiště v USA, prodloužení pobytu v USA ap. Čtěte proto celý článek!

 

VSTUP NA ÚZEMÍ USA A LETECKÝ TRANZIT PŘES USA


Občan ČR nemůže cestovat do USA, pokud v posledních 14 dnech pobýval na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Brazílie, ČLR a Íránu.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Podstatný není formální pobytový status, nýbrž reálný fyzický pobyt.

Opatření platí i pro pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území některého z uvedených států. I ten je považován za fyzický pobyt na území daného cizího státu.

Obdobně opatření platí i v případě, že v USA budete pouze přestupovat na jiný letecký spoj a neopustíte tranzitní prostor letiště.

Uvedené opatření se nevztahuje na osoby s povoleným trvalým pobytem v USA a na rodinné příslušníky občanů USA.

Všechny osoby, které přicestují do USA ze zahraničí, jsou zpravidla povinny se podrobit 14 denní domácí karanténě.

Vycestování z území USA zakázáno není.

 

CELÝ TEXT OPATŘENÍ
 

Proclamation—Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting 2019 Novel Coronavirus

Doplnění o Velkou Británii a Irsko: Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting Coronavirus

Doplnění o Brazílii: Proclamation on Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting Novel Coronavirus

 

Ke sdělování oficiálních informací o podmínkách cestování občanů ČR do USA je příslušné Velvyslanectví USA v Praze. Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny jen k základní orientaci.

 


 

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY 
 

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.  

Podrobnosti o podmínkách cestování do ČR naleznete na webu ministerstva vnitra v kapitole Koronavirus - informace MV, a zde zejména v odkazu Vstup na území ČR.


Vzhledem ke shora uvedeným důvodům důrazně doporučujeme všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD. Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte svoji registraci zrušit. Pokud naopak zůstanete déle, údaje v DROZDu aktualizujte! 

 

Dále doporučujeme sledovat následující webové stránky:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva dopravy

 


 

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Je možný návrat do České republiky?

V současné chvíli návratu z USA do ČR pro občany ČR z formálního hlediska nic nebrání. Občané ČR se do ČR mohou kdykoliv vrátit.

Podrobnosti naleznete na webu ministerstva vnitra v kapitole Koronavirus - informace MV, zejména v článku Informace k cestování

Dále si pozorně prostudujte samostatný článek na našem webu: POVINNOSTI PŘI NÁVRATU DO ČR!

Při úvahách, jakým způsobem se z USA do ČR vrátit, je nezbytné vzít v úvahu zejména skutečnost, že dochází k významným změnám v letecké dopravě.

Dále je třeba vzít v úvahu, že mimořádná opatření přijímají i jiné státy, a to včetně ČR. Tyto informace naleznete v Rozcestníku informací k cestování do ostatních států

 

Mám se do ČR vrátit?

Zejména turistům a dalším krátkodobým cestovatelům doporučujeme urychlený návrat do ČR.

Stále platí, že pokud lze z USA využít komerční lety k přiblížení se k České republice, tzn. lety, kterými se lze dopravit alespoň do Evropy, je nutno využívat tyto lety.

 

Letecká společnost zrušila let. Jsou lety z Evropy zakázány?

Letecká doprava mezi státy Schengenu a USA nebyla žádným úředním rozhodnutím ze strany USA zakázána ani dočasně přerušena. Zákaz se týká pouze vstupu některých osob. Pokud letecká společnost let zruší, je to její vlastní rozhodnutí.

Informaci o možnostech leteckého spojení naleznete na našem webu v článku Letecké spojení mezi USA a Evropou.

 

Letecké společnosti se nelze dovolat.

Pokud se leteckou společnost nedaří kontaktovat telefonicky, sledujte její webové stránky a využijte všechny jiné možnosti komunikace (např. e-mail, mobilní aplikace, chat, Facebook, Twitter, atd.).

Pokud se Vám to nepodaří, navštivte osobně přepážku dané letecké společnosti přímo na letišti.

 

Ocitnu se po návratu do Česka v karanténě?

Prostudujte si pozorně samostatný článek na našem webu: POVINNOSTI PŘI NÁVRATU DO ČR!

 

Mám letět, pokud jsem v rizikové skupině (věk nad 60 let, trpím chronickým onemocněním apod.)?

Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

 

Co mám dělat, pokud mi hrozí vypršení platnosti povoleného pobytu v USA a bude mi zrušen let?

Hrozí-li překročení platnosti povoleného pobytu, je nezbytné předem kontaktovat imigrační orgán U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Příslušné pracoviště lze vyhledat v článku Field offices.

Každý takový případ je posuzován individuálně. Je třeba mít k dispozici původní letenku i potvrzení o zrušení letu. Tyto doklady si proto uchovejte.

Je ovšem současně třeba imigračním úřadům prokázat, že skutečně nemáte možnost před ukončením platnosti ESTA do ČR odcestovat komerčním letem!

Držitelé víz vyplňují on-line tiskopis Form I-539. Současně vyplňte i žádost o osvobození od poplatku, a to pomocí formuláře I-912. Propadlé vízum však již prodloužit nelze.

Schválení v systému ESTA on-line prodloužit nelze. V tomto případě je třeba písemnou žádost o prodloužení pobytu adresovat osobně příslušnému obvodnímu řediteli USCIS (District Director), a to na základě institutu SATISFACTORY DEPARTURE (8 CFR § 217.3). Pobyt lze prodloužit až o 30 dnů. Příslušná pracoviště však jsou nyní pro veřejnost zavřena. Žádost však lze údajně podat i e-mailem. K žádosti přiložte též vytištěný formulář I-94 (Get most recent I-94).

Dne 17. 4. oznámil US Customs and Border Protection (CBP), že bude za splnění určitých podmínek umožňovat osobám, kterým byl satisfactory departure povolen, prodloužení délky pobytu o dalších 30 dnů. Příslušný článek naleznete ZDE.

Je však nutné dbát na to, že každá žádost musí být vždy podána před uplynutím platnosti daného povolení k pobytu! Dbejte též na to, aby podání žádosti bylo možné dodatečně doložit! Písemné žádosti tedy zasílejte doporučeně, nebo si na kopii žádosti nechte potvrdit její převzetí příslušným orgánem!

Na telefonním čísle USCIS Customer Service +1-800-375-5283 je údajně možné požádat o vyhledání nejbližšího pracoviště a sjednat termín návštěvy, a to v některých případech i přesto, že dané pracoviště je pro veřejnost uzavřeno. Před hovorem se připravte I-94 Departure record number, které bývá připevněno sponkou k příslušné stránce v pasu. V automatickém telefonním odpovídači lze volit následující sled: Press 1 for “English”, Press 2 for “Otherwise”, Press 7 for “All other information”, Press 2  for “Naturalization or Visitors”, Press 2 for “Non-immigrant aliens, foreign students, and visitors to the US”, Press 2 for “Extend status”, Press 6 to  “Talk to a representative about this topic”.

Případně se lze obrátit osobně i na imigrační orgány U.S. Customs and Border Protection.  Prostudujte si nejprve kapitolu Často kladené otázky a poté navštivte jejich pracoviště Deferred Inspection Site: Locate a Port of Entry. Případně běžte osobně přímo k pasovým úředníkům na některém z mezinárodních letišť. Při potížích volejte informační linku CBP  +1 202-325-8000, +1 877 227 5511 nebo +1 202 325-5120. Volte možnost “Speak to an operator”.

Satisfactory departure - možný vzor žádosti (DOC, 33 KB)

Instrukce k prodloužení ESTA (DOCX, 20 KB)


Vybraná pracoviště Deferred Inspection Sites CBP

CBP New York Deferred Inspection Unit (JFK) - 718 553 3683/4 (pondělí až čtvrtek od 9 do 14 hodin)
Email: i94jfk@cbp.dhs.gov

CBP Chicago Deferred Inspection Site - 312 542 4910 (pondělí až pátek od 8 do 15 hodin)
Email: i94chi@cbp.dhs.gov


Rozhodně však nedoporučujeme zdržovat se na území USA bez platného povolení k pobytu. Riskujete tím, že Vám další vstup na území USA příště nebude povolen. Raději proto území USA včas opusťte.

Finanční prostředky je možné z ČR do USA zasílat prostřednictvím společnosti Western Union.

Současně si zajistěte i prodloužení cestovního pojištění! Dbejte, aby pojištění zahrnovalo i krytí v případě onemocnění způsobené koronavirem.

 

Jak prokáži, že jsem v posledních 14 dnech nepobýval v některém z rizikových států?

Zejména razítky v pase. Pokud hodláte cestovat do USA, doporučujeme kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad USA a otázku vstupu na území USA s ním projednat.

Otázku, zda splňujete podmínky pro vstup do USA totiž zjišťují pracovníci leteckých společností již při odbavení na cizím letišti, tedy ještě před příletem do USA.  Pokud bude mít letištní personál pochybnosti, zda Vás může k přepravě přijmout, měl by to pak sám řešit s Traveler Communications Center for ESTA. Dostavte se proto k odletu s větším časovým předstihem.

Bude od Vás požadováno vyplnění prohlášení.

Tiskopis prohlášení (PDF, 136 KB)Platí opatření i v případě, že budu v USA pouze přestupovat na jiný letecký spoj a neopustím tranzitní prostor letiště?

Zákaz cestovat platí i v případě leteckého tranzitu. 

Do USA můžete cestovat jen v případě, že jste během posledních 14 dnů fyzicky pobýval mimo území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Brazílie, Číny a Íránu.

Pokud tedy máte razítky v cestovním pasu potvrzeno, že jste v posledních 14 dnech byl například v některé zemi Jižní Ameriky (kromě Brazílie), tranzitovat letecky přes USA můžete. Musíte ovšem mít souhlas v rámci ESTA či platné vízum. Při vyplňování žádosti o ESTU uveďte do kolonky adresa v USA "IN TRANSIT".

Pokud Vám ESTA byla zrušena, pokuste se o ni požádat znovu. Další možností je změnit leteckou trasu.

Máte-li potíže s dokazováním délky pobytu mimo rizikové státy, mělo by se touto otázkou zabývat Traveler Communications Center for ESTA. Zkuste volat informační linku +1 202-325-8000 nebo +1 202 325-5120.

Platnost souhlasu ESTA lze kdykoliv ověřit na jejím portálu v záložce CHECK ESTA STATUS.

Pokud máte ESTU pro tranzit platnou, ale letištní personál má pochybnosti, zda Vás může k přepravě přijmout, měl by to sám řešit s Traveler Communications Center for ESTA. Dostavte se proto k odletu s větším časovým předstihem.

Další možností jí požádat o tranzitní vízum. Jedná se o vízum typu C. Žádost se podává vyplněním formuláře DS-160.

Lze též kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad USA a otázku vstupu na území USA s ním projednat.

 

Mohu cestovat přes Kanadu?

Vstup turistům na území Kanady je v tuto chvíli zakázán. Letecký transit přes Kanadu je stále možný, avšak je třeba zajistit si předem elektronický souhlas k cestě: Electronic Travel Authorization (eTA).  

 

Do USA jsem přicestoval před pěti dny a v Miami jsem nastoupil na námořní výletní loď, která měla mezipřistání v Mexiku a nyní se vrací do Miami. Od mého odjezdu ze Schengenu však neuplyne požadovaných 14 dnů. Budu mít potíže?

Nebudete. Vstup na území USA by Vám měl být povolen.

Posádkám a cestujícím na námořních lodích, které původně neměly v USA přistát, ale kterým bylo přistání povoleno, by měl být vstup na území USA povolen na základě institutu Parole to Depart.

Rozhodnutí o výjimce (PDF, 163 KB)

 

Jaká platí pravidla pro námořní výletní lodě?

Hlavním orgánem, který má v USA na starosti potlačování nákazy COVID-19, je Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Touto otázkou se zabývá  článek na webu této instituce s názvem CDC’s role in helping cruise ship travelers during the COVID-19 pandemic.

Americké orgány upřednostňují, aby námořní výletní lodě nyní kotvily mimo přístavy a aby cizí členové posádek zůstaly na lodích do zajištění repatriace ze strany společnosti, která danou loď provozuje. Každý případ je posuzován individuálně.

Interim Guidance for Mitigation of COVID-19 Among Cruise Ship Crew During the Period of the No Sail Order

 

V USA studuji v rámci výměnného programu. Co mám dělat?

Sledujte webovou stránku US State Department týkající se výměnných programů.

Dále doporučujeme navštívit tyto stránky:

https://studyinthestates.dhs.gov/2020/03/sevp-stakeholders-read-about-sevp-adaptations-in-response-to-covid-19

https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2003-01.pdf

Případné dotazy doporučujeme dále konzultovat s  ICE’s SEVP office

Poraďte se též s vedením Vaší školy a s českou vysílající organizací. V případě pochybností volte návrat do ČR.


 

Žiji v České republice, a právě ve středu 11. března dopoledne jsem obdržel souhlas k cestě do USA v rámci systému ESTA. Mohu cestovat?

Cestovat nemůžete. Patrně též obdržíte zprávu, že souhlas byl zrušen.

 

Platí opatření USA jen pro předchozí pobyt na území schengenského prostoru?

Nikoliv, vstup na území USA není povolen též občanům ČR, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území Velké Británie, Irska, Brazílie, Čínské lidové republiky a Íránu. 

Regulaci podléhá též cestování cizinců na Americkou Samou.

 


Jaká je situace ohledně výskytu koronaviru v USA? Co mám dělat v případě zdravotních potíží?

Informaci o situaci v USA se věnuje článek na našem webu COVID-19: Zdravotní péče v USA.
 

 

Na který zastupitelský úřad ČR se mám v USA obrátit?

Prostudujte si článek COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY.