česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Representative Image
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Emiráty a přímé zahraniční investice. Příležitosti, podmínky a struktura.

Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Spojených arabských emirátů (SAE) vyskočil v roce 2021 o 3,9 % a dosáhl 20 miliard USD. Vzestup signalizuje, že cíl SAE dosáhnout zahraničních investic ve výši 150 miliard USD a 270 miliard USD do roku 2030 a 2051 je dosažitelný. České firmy působící v zemědělství, výrobním sektoru a sektoru služeb se mohou v podobě 100 % vlastnictví podniku k dosažení cíle zapojit. Tento článek mapuje příležitosti, podmínky a strukturu PZI v SAE.

Konzultační společnost Kearney řadí v indexu důvěry v zahraniční investice společností Spojené arabské emiráty na 15. místo ve světě a první regionálně. Mezi hlavní důvody patří legislativa přátelská k investorům, která se snaží investory chránit, poskytovat nové investiční příležitosti a zajistit stabilitu podnikání. Silné úvěrové ratingy od mezinárodně uznávaných agentur (Fitch Ratings AA-, Moody's Investors Service AA2) odrážejí úvěruschopnost federální vlády. Robustní úvěrový profil Spojených arabských emirátů vychází z vysokého HDP na obyvatele (70 160,00USD/PPP v roce 2021), silných mezinárodních vztahů, inovativních politik na podporu udržitelného rozvoje a přispívajících faktorů, které ovlivňují schopnost Spojených arabských emirátů odolávat ekonomickým a finančním výzvám.

Přímé zahraniční investice ve Spojených arabských emirátech jsou především v odvětvích, velkoobchod a maloobchod, realitní činnosti, finančních službách, pojištění, výrobě a těžbě. Tyto odvětví tedy nabízejí příležitosti také pro české firmy, které v nich působí a jsou schopny splnit podmínky pro vstup na trh. Hlavními investory ve Spojených arabských emirátech jsou Švýcarsko, Velká Británie, Indie, USA, Francie, Rakousko, Japonsko, Království Saúdské Arábie, Kuvajt a Nizozemsko.

Přímé zahraniční investice (PZI) ve Spojených arabských emirátech jsou upraveny federálním zákonem vyhláškou Federal Law by Decree No. 19 of 2018 Regarding Foreign Direct Investment Cílem zákona je podpořit investiční prostředí, rozšířit a diverzifikovat výrobní základnu a přilákat přímé zahraniční investice do pokročilých technologií, znalostí a školení. Umožňuje zahraničním investorům vlastnit až 100 % podniku. Mezi další pobídky a výhody patří záruka ochrany investic, možnost finančního převodu, možnost změny partnerství, fúze, nabytí a převod vlastnictví v souladu se zájmem investora.

Zákon se vztahuje pouze na cizí státní příslušníky, kteří zakládají investiční projekty na pevnině (Mainland) Spojených arabských emirátů a splňují kritéria minimálního základního kapitálu požadovaného pro každou povolenou činnost PZI. Mezi další podmínky patří schopnost investičního projektu využívat moderní technologie, přinášet vysokou přidanou hodnotu, podílet se na výzkumu a vývoji a splňovat požadavky licenčních subjektů ve Spojených arabských emirátech.

PZI má na starosti Oddělení přímých zahraničních investic na Ministerstvu hospodářství a mezi jejich kompetence spadá navrhování politik přímých zahraničních investic, sestavování komplexní databáze investičních údajů a informací a vytváření atraktivního prostředí pro přímé zahraniční investice. Výboru pro přímé zahraniční investice předsedá Ministerstvo hospodářství. Odpovídá za přípravu seznamu hospodářských odvětví a činností, které jsou povoleny pro přímé zahraniční investice. Seznam povolených aktivit se nazývá Pozitivní seznam. Výbor může také schválit více aktivit PZI, které nejsou zahrnuty do pozitivního seznamu, podle doporučení příslušných místních a federálních licenčních subjektů.

Povolené ekonomické činnosti pro přímé zahraniční investice (pozitivní seznam), zahrnuje usnesení Resolution No. 16 of 2020 Concerning the Determination of the Positive List of Economic Sectors and Activities Eligible for Foreign Direct Investment and Percentage of their Ownership. Uvedené usnesení uvádí 122 ekonomických činností, které jsou povoleny pro 100% zahraniční vlastnictví. Pod pozitivním seznamem jsou 3 kategorie, ve kterých může investor zahájit své podnikání. Zemědělství, výrobní sektor a sektor služeb. Naopak existuje i negativní seznam, který přímé zahraniční investice nepovoluje. Tento negativní seznam obsahuje aktivity v oborech ropného, obranného a bezpečnostního průmyslu, bankovní a finanční činnosti a pojišťovnictví.

Projekty přímých zahraničních investic mohou mít dvě právní formy. A to formu společnosti s ručením omezeným (včetně společnosti s jednou osobou, jedním vlastníkem), a nebo formu soukromé akciové společnosti (včetně společnosti jedné osoby, jednoho vlastníka). Každý licenční orgán v kterémkoliv z emirátů v rámci své jurisdikce specifikuje podmínky a postupy potřebné k vytvoření a licencování projektů přímých zahraničních investic. Instituce, které podporují přímé zahraniční investice a mohou napomoci se vstupem na trh, jsou například Abu Dhabi Investment Office (ADIO), Dubai FDI, nebo Sharjah FDI Office (Invest in Sharjah).

fdi gov

fdi gov

Autor: Michal Florus, Obchodní rada ZÚ Abu Dhabi