česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová úprava pracovně-právních vztahů pro zahraniční pracovníky v SAE

Od 1.1.2016 platí 3 nové dekrety ministerstva práce, které upravují pracovně-právní vztahy. Dekrety mají lépe chránit postavení zahraničních pracovníků v SAE vůči jejich zaměstnavatelům a mají zajistit, aby tito pracovníci byli transparentním způsobem seznámeni ještě před svým příjezdem do země se závaznými platovými a dalšími předepsanými podmínkami pracovního poměru, nebo nebyli nuceni pracovat pro stejného zaměstnavatele i po ukončení tohoto poměru.
 

První dekret (č.425/2015) stanoví náležitosti závazné nabídky pracovního poměru, která musí být zahraničními pracovníkovi předložena k podpisu ještě před příjezdem do země a budoucí zaměstnavatel ho přikládá k žádosti o pracovní povolení za účelem vydání pracovního víza. Po příjezdu do země, tato závazná nabídka k práci bude ve stejném znění změněna na pracovní smlouvu, která bude po podpisu oběma stranami řádně registrována na pracovním úřadě. Změny jsou povoleny pouze formou dodatku, který nesmí být v rozporu s pracovním právem a zněním původního kontraktu.

Druhý dekret (č.422/2015) přesně stanoví možnosti a způsoby ukončení pracovního poměru, oběma či jednou ze stran.

Třetí dekret (č.423/2015) upravuje možnosti změny zaměstnavatele po i před ukončením stávajícího pracovního poměru (v případě oboustranného souhlasu po 6 měsících, v případě nesouhlasu zaměstnavatele nejdříve po 2 letech) a roli pracovního úřadu v při této změně.

Všechny výše uvedené dekrety (zákony) má v anglickém překladu ZÚ Abu Dhabi

Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada ZÚ Abu Dhabi, 31.3.2016