česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Petr Vlk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Veletrh WETEX v Dubaji přestavil nové trendy v sektoru vodohospodářství a energetiky

Udržitelný rozvoj Spojených arabských emirátů se neobejde bez radikálních technologických změn ve vodním hospodářství a výrobě elektrické energie. Vláda každoročně prezentuje nové trendy a projekty v těchto sektorech na dubajském veletrhu WETEX. Letos se tohoto veletrhu poprvé zúčastnily i české firmy. Odvětví vodního hospodářství a výroby a distribuce elektrické energie nabízejí českým firmám dlouhodobé obchodní příležitosti.
 

Hospodaření s vodou je pro Emiráty životně důležité. V zemi spadne ročně celkem pouze 100mm srážek, což zdaleka nestačí pro obnovu zásob spodních vod. Jejich hladina tak každý rok výrazně poklesne. Spotřeba vody na hlavu naopak roste a v současné době činí 630 l/denně, což je 3x více než je světový průměr. Téměř všechna pitná voda a 42% užitkové vody (spotřebované zejména v městských a průmyslových aglomeracích) je vyráběno odsolováním vody mořské. Zbytek je získáván z podzemních zásob (cca 44% spotřeby) a jen 14% vody se recykluje z vod odpadních. Podzemní a recyklovaná voda se používá téměř výhradně pro zalévání. Prioritou vlády je výrazně snížit spotřebu vody na hlavu (až o polovinu do roku 2030), čehož se má dosáhnout úsporami v distribuci a spotřebě, novými technologiemi v zemědělství (hydroponie) a zvýšením podílu recyklované vody na celkové spotřebě. Např. Abu Dhabi si dalo za cíl, že do roku 2030 bude veškerá odpadní (splašková) voda recyklována a použita pro zavlažování městské zeleně.

Pro české firmy se tak naskýtají obchodní příležitosti v následujících oblastech: sanace stávajících a výstavba nových kanalizačních řadů, dodávky technologie a zařízení pro čističky odpadních vod, dodávky úsporných zavlažovacích systémů či nových technologií na energeticky úsporné odsolování mořské vody. S velkolepým komerčním úspěchem se mohou v budoucnu setkat i nové technologie na získávání vody prostřednictvím kondenzace vodních par.

České firmy výše uvedený trend v oblasti hospodaření s vodou již zachytily, což potvrzuje oborová specializace firem vystavujících na společném českém stánku České republiky na veletrhu WETEX (viz níže). Téma udržitelnosti (sustainability) v oblasti vody a elektrické energie se stalo i hlavní koncepcí účasti České republiky na světové výstavě Dubai EXPO 2020. Na českém pavilonu bude představena nová technologie na získávání vody ze vzduchu, tzv. S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource), která bude prostřednictvím solární energie získávat vodu ze vzduchu a zároveň ji využívat pro ekologickou a úspornou kultivaci pouště.

Nové trendy se objevují i v oblasti výroby a distribuce elektrické energie. V lednu 2017 vyhlásily Spojené arabské emiráty novou energetickou strategii do roku 2050, která počítá s výraznou změnou stávajícího energetického mixu. Elektrická energie se v současné době vyrábí spalováním zemního plynu, podíl plynových elektráren na výrobě činí 98%. V roce 2050 mají energetický mix tvořit ze 44 % obnovitelné zdroje (zejména solární, doplněné o energii z biomasy a větru), 38% bude tvořit zemní plyn, 12% čisté uhlí a 6 % bude pokrývat elektřina vyrobená z jádra. Nejvýraznější nárůst se očekává u solárních zdrojů, jejichž podíl na energetickém mixu vzroste ze současného 1% na 44%. To předpokládá masivní rozvoj fotovoltaických i koncentrovaných solárních elektráren a zejména individuálních solárních zdrojů instalovaných na veřejných i residenčních budovách, jejichž přebytky budou umísťovány do veřejné sítě (např. v Dubaji v současné době zaváděný program SHAMS). Výrazné zapojení solárních zdrojů do energetických sítí však zvýší nároky na technologie pro udržení stability napětí a vytváření tzv. „smart grids“. Plán počítá též se zvýšením energetické účinnosti o 40%, čehož se má dosáhnout zejména úsporami ve spotřebě energie u domácností, kancelářských a komerčních budov. Nově zaváděné nízko-energetické standardy pro budovy vytvoří příležitosti nejen v oblasti izolačních materiálů, ale též chytrých řešení pro racionalizací spotřeby, tzv. „smart building energy management“. Strategie si vyžádá investice ve výši 163 mld. USD za předpokladu růstu spotřeby elektrické energie o 6% ročně. Blíže k jednotlivým příležitostem viz Mapa globálních oborových příležitostí.

Na společném stánku České republiky na veletrhu WETEX realizovaném agenturou CzechTrade byly přítomny následující české firmy: VAPO s.r.o. (těsnící vaky potrubí, kanálů a nádrží), Wombat s.r.o. (sanace kanalizačních potrubí), IN-EKO TEAM s.r.o. (technologické komponenty pro čistírny odpadních vod) a Teco a.s. (řídící prvky pro inteligentní elektroinstalace). Další firmy byly zastoupeny prostřednictvím České vodárenské aliance – CWA (Czech Water Aliance), účelového clusteru českých firem působících v oblasti vodního hospodářství. Samostatný stánek měla na veletrhu firma Škoda Praha a.s., která ve Spojených arabských emirátech nabízí inženýrské služby spojené s modernizací elektráren.

Veletrh WETEX  (letošní ročník se konal ve dnech 23.-25.10.2017) je specializován na vodní hospodářství a výrobu elektrické energie. V roce 2016 se ho zúčastnilo 1975 vystavovatelů z 47 zemí na ploše o velikosti 64 tis. m2 a navštívilo ho 24 793 návštěvníku z řad odborné veřejnosti. Letos se konal již 19. ročník. Ve srovnání s veletrhem Middle East Electricity (příští ročník 6.-8.3.2018) je jeho energetická část zaměřena více na výrobu a přenos elektrické energie, než na distribuci, elektroinstalace a svítidla, jak je tomu u Middle East Electricity. Organizátorem veletrhu WETEX je DEWA (Dubai Water and Electricity Authority). Od roku 2016 je součástí veletrhu WETEX i Dubai Solar Show.

Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada velvyslanectví České republiky v Abu Dhabi, 9.11. 2017

O české technologie projevovali zájem zejména místní firmy

O české technologie projevovali zájem zejména místní firmy