česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spojené arabské emiráty vyhlásily energetickou koncepci do roku 2050

(Archivní článek, platnost skončena 29.02.2020.)

V lednu 2017 Spojené arabské emiráty vyhlásily energetickou koncepci do roku 2050. Jde o první celostátní programový dokument přesahující horizont roku 2021 a zohledňující mezinárodní závazky, které země učinila v rámci konferencí o budoucnosti klimatu COP 21 a COP 22.
 

Podle nové koncepce dojde k rovnoměrnému rozdělení klasických a čistých zdrojů pro výrobu elektřiny v poměru 50/50. Z klasických zdrojů má 38% tvořit zemní plyn a 12% čisté uhlí, z čistých energií 44% obnovitelné zdroje (solární, větrné, biomasa) a 6% jádro. Koncepce počítá se zdvojnásobením podílu čistých zdrojů oproti roku 2020 z 25% na 50%. Výsledkem bude snížení emisí CO2 o 70%.

Plán do roku 2050 počítá též se zvýšením energetické účinnosti o 40%, zejména úsporami ve spotřebě energie u domácností, kancelářských a komerčních budov. Toho se má dosáhnout novými nízko-energetickými standardy při výstavbě budov (izolace) a racionalizací spotřeby (smart energy management). Dále má dojít k výraznému zvýšení účinnosti solárních zdrojů formou skladování energie. Strategie si vyžádá investice ve výši 163 mld. USD, nicméně má uspořit přibližně stejnou částku formou levnějších zdrojů a energetických úspor. Počítá se, že spotřeba elektrické energie poroste tempem 6% ročně.

Strategie bude realizována ve třech tématických rovinách: 1/ zajištění efektivnosti výroby a spotřeby elektřiny při současné diversifikaci zdrojů a zajištění bezpečnosti dodávek, 2/ implementace nových řešení snižujících energetickou náročnost dopravy, 3/ výzkum a vývoj nových řešení zajišťujících udržitelnost energetických zdrojů.

V současné době je 98% elektřiny vyráběno spalováním zemního plynu, zbytek tvoří spalování nafty (mazutu) a obnovitelné zdroje (cca 1 %). Současný instalovaný výkon činí 30 GW. Plán do roku 2021 předpokládá zvýšení instalovaného výkonu na 40 GW, z čehož 76 % mají pokrývat plynové elektrárny, 14 % jaderná elektrárna Al Baraka (5,6 GW), 5% budoucí elektrárny na „čisté uhlí“ a 5 % obnovitelné zdroje (zejména solární).

Nejvýraznější nárůst se očekává u solárních zdrojů ze současného 1% na 44% v roce 2050. Dojde k masivnímu rozvoji fotovoltaických i koncentrovaných solárních elektráren a zejména individuálních zdrojů instalovaných na budovách. Celkový instalovaný výkon solárních zdrojů v současné době činí cca 250 MW, v roce 2017 má být uvedeno do provozu dalších 200 MW (Dubai MBR Solar Park Phase 2), k čemuž do roku 2020 přibude 800 MW (Dubai MBR Solar Park Phase 3) s postupným rozšířením až na 5 000 MW do roku 2030. Ani Abu Dhabi nezůstane pozadu: v roce 2019 má být uvedena do provozu solární elektrárna Sweihan o instalovaném výkonu 350 MW s možností rozšíření na 1 000 MW, kterou bude stavět a provozovat japonsko-čínské konsorcium Marubeni-Jinko Solar. Dalšími projekty budou elektrárny Noor 1 a Noor 2 o instalovaném výkonu 2x100 MW.

Relativně nízký podíl jaderné energie ve výši 6% celkového energetického mixu v roce 2050 (pokles ze 14% v roce 2020), je způsoben klesající konkurenceschopností jádra oproti již v místních podmínkách levnějším zdrojům solárním a plynu, jehož cenu tyto zdroje tlačí dolů. (Pozn. v 06/2016 vyhrála tendr na solární elektrárnu 800 MW v Dubaji emirátská firma Masdar, která nabídla výkupní cenu elektřiny 2,99 centů za kWh,  což je oproti jádru cca 3x levněji.). Hlavním důvodem zařazení jádra do energetického mixu je zejména stabilita dodávek jaderného paliva. Jaderná elektrárna Al Baraka o výkonu 4x1400 MW bude uvedena do plného výkonu v roce 2020 (počínaje rokem 2017 bude uveden do provozu jeden blok ročně).

Do roku 2021 mají však být dále uvedeny do provozu následující kapacity: elektrárna na „čisté“ uhlí Al Haysayan 1 200 MW v Dubaji, elektrárny na bioodpad 53 MW Sharjah (Beeh Co,) a Taqa Abu Dhabi 100 MW, plánuje se též další elektrárna na „čisté“ uhlí v Ras Al Khaimah o výkonu 230 MW.

České firmy se na rozvoji energetiky Spojených arabských emirátů podílejí jako subdodavatelé při výstavbě elektráren a dodavatelé prvků pro přenosové a distribuční sítě. Vývoz do těchto oborů činí několik desítek milionů dolarů ročně. Zájem českých firem dokládá i stále rostoucí účast českých firem na každoročním veletrhu Middle East Electricity v Dubaji, kde  má Česká republika každoročně svůj národní stánek. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Velvyslanectví České republiky v Abu Dhabi.  

Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada, Zastupitelský úřad v Abu Dhabi