česky  english 

rozšířené vyhledávání

CzechPOINT

Velvyslanectví  České republiky v Abú Dhabí je kontaktním místem veřejné správy CzechPOINT.

Prostřednictvím CzechPOINT lze získat například:

- výpis z rejstříku trestů,

- výpis z katastru nemovitostí,

- výpis z obchodního rejstříku,

- výpis z živnostenského rejstříku.

Další informace najdete na www.czechpoint.cz

 

Pokud potřebujete některý z výše  uvedených výpisů, kontaktujte velyslananectví přes email na consulate_abudhabi@mzv.cz.

K podání žádosti o tyto výpisy, je třeba vždy předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz), případně další údaje, které upřesníte ve vašem emailu.

 

Upozorňujeme, že přes CzechPOINT nelze získat duplikát matričních dokladů (rodný list, oddací list).

 

Autorizovaná konverze elektronického dokumentu do papírové podoby

Služba zajišťuje úplné převedení dokumentu v elektronické podobě (tedy v datové zprávě či počítačovém souboru) do dokumentu v listinné (tedy papírové) podobě. Výstup obsahuje doložku o provedení konverze, opatřenou razítkem a podpisem úřední… více ►

Autorizovaná konverze dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby

Služba zajišťuje úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě. Výstup obsahuje doložku o provedení konverze. více ►

Datová schránka

czechpoint

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí poskytuje služby spojené se správou datových schránek poskytované prostřednictvím systému CzechPOINT. více ►