česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí přijímá žádosti o vydání nového cestovní pasu pro občana ČR. V případě nouze a nově narozených občanů ČR je k jednosměrné cestě do České republiky možné vystavit náhradní cestovní doklad

Žádost o vydání nového cestovního pasu pro občana ČR

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, stanovuje následující:

 • cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen "biometrický cestovní pas") se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let nebo 10 let občanům starším 15 let,
 • žádost o cestovní doklad může podat občan starší 15 let. Pokud je žadatelem nezletilý občan (15-18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (v případě, že zákonný zástupce není podání žádosti přítomen). Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, osobní účast občana mladšího 15ti let při podání žádosti je však povinná,
 • žadatelům starším 12ti let se při podání žádosti snímají otisky prstů,
 • děti školního věku dostatečně ovládající psací písmo podepisují žádost v rubrice "Podpis žadatele". Daný podpis bude zobrazen ve vyhotoveném cestovním dokladu.

Co je třeba k podání žádosti o nový cestovní pas:

 1. fotografii (barevná, rozměr 5x5cm, na bílém pozadí, odpovídající současnému vzhledu, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě, neutrální výraz-nesmí být vidět zuby)
 2. český rodný list
 3. stále platný cestovní pas
 4. k podání žádosti se musíte dostavit osobně
 5. správní poplatek se hradí v hotovosti v AED při podání žádosti o nový cestovní pas

Biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů od podání žádosti na velvyslanectví. 

Podáte-li žádost o cestovní pas v České republice, vydává se ve lhůtě 30 dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat na velvyslanectví.

Biometrický cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. S účinností od 1. 1. 2016 je možné převzít cestovní pas i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu  nebo posledního trvalého pobytu na území ČR.

 

V případě nouze (ztráty/odcizení cestovního dokladu) a nově narozených občanů ČR

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení vašeho cestovního dokladu (pasu) během pobytu v zahraničí, lze vám vystavit náhradní cestovní doklad sloužící k jednosměrné cestě zpět do ČR.

 1. kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste, pro váš odjezd ze SAE budete policejní protokol o krádeži potřebovat
 2. kontaktujte velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
 3. pokud máte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo jeho kopii, vezměte ho s sebou
 4. pokud platný doklad totožnosti nemáte, ověříme vaší totožnost na místě v systému CzechPoint
 5. přineste 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
 6. musíte se dostavit na velvyslanectví osobně
 7. náhradní cestovní doklad je určen k jednosměrné cestě zpět do ČR, a jeho platnost je omezena
 8. poplatek za náhradní cestovní doklad se platí v hotovosti v AED dle aktuálního správního poplatku

 

V případě nově narozených občanů ČR

Pokud dojde k narození dítěte na území SAE, lze mu vystavit náhradní cestovní doklad sloužící k jednosměrné cestě do ČR.

 1. kontaktujte velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
 2. český rodič předloží platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
 3. rodný list dítěte
 4. přineste 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
 5. musíte se dostavit na velvyslanectví osobně s narozeným občánkem
 6. náhradní cestovní doklad je určen k jednosměrné cestě do ČR, a jeho platnost je omezena
 7. poplatek za náhradní cestovní doklad se platí v hotovosti v AED dle aktuálního správního poplatku