česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí přijímá žádosti o vydání nového cestovní pasu pro občana ČR. V případě nouze a nově narozených občanů ČR je k jednosměrné cestě do České republiky možné vystavit náhradní cestovní doklad

Žádost o vydání nového cestovního pasu pro občana ČR

 

Co je třeba k podání žádosti o nový cestovní pas:

 1. fotografii (barevná, rozměr 5x5cm, na bílém pozadí, odpovídající současnému vzhledu, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě, neutrální výraz-nesmí být vidět zuby)
 2. český rodný list
 3. stále platný cestovní pas
 4. k podání žádosti se musíte dostavit osobně
 5. správní poplatek se hradí v hotovosti v AED při podání žádosti o nový cestovní pas

Biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů od podání žádosti na velvyslanectví. 

Podáte-li žádost o cestovní pas v České republice, vydává se ve lhůtě 30 dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat na velvyslanectví.

Biometrický cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. S účinností od 1. 1. 2016 je možné převzít cestovní pas i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu  nebo posledního trvalého pobytu na území ČR.

 

V případě nouze (ztráty/odcizení cestovního dokladu) a nově narozených občanů ČR

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení vašeho cestovního dokladu (pasu) během pobytu v zahraničí, lze vám vystavit náhradní cestovní doklad sloužící k jednosměrné cestě zpět do ČR.

 1. kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste, pro váš odjezd ze SAE budete policejní protokol o krádeži potřebovat
 2. kontaktujte velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
 3. pokud máte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo jeho kopii, vezměte ho s sebou
 4. pokud platný doklad totožnosti nemáte, ověříme vaší totožnost na místě v systému CzechPoint
 5. přineste 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
 6. musíte se dostavit na velvyslanectví osobně
 7. náhradní cestovní doklad je určen k jednosměrné cestě zpět do ČR, a jeho platnost je omezena
 8. poplatek za náhradní cestovní doklad se platí v hotovosti v AED dle aktuálního správního poplatku

 

V případě nově narozených občanů ČR

Pokud dojde k narození dítěte na území SAE, lze mu vystavit náhradní cestovní doklad sloužící k jednosměrné cestě do ČR.

 1. kontaktujte velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
 2. český rodič předloží platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
 3. rodný list dítěte
 4. přineste 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
 5. musíte se dostavit na velvyslanectví osobně s narozeným občánkem
 6. náhradní cestovní doklad je určen k jednosměrné cestě do ČR, a jeho platnost je omezena
 7. poplatek za náhradní cestovní doklad se platí v hotovosti v AED dle aktuálního správního poplatku