česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození dítěte ve Spojených arabských emirátech

Matriční události občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky v Brně. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u velvyslanectví ČR anebo přímo v ČR.

Žádost o vydání rodného listu pro dítě (na velvyslanectví)


Budete potřebovat:

 1. Dostavit se osobně
 2. Žádost o zápis narození
 3. Žádost o zápis příjmení nezletilého dítěte v mužském tvaru (pokud si to přejete)
 4. Dotazník ke zjištění stát. občanství a vydání osvědčení o stát. občanství ČR
 5. Prohlášení o občanství pro dítě mladší 15 let
 6. Superlegalizovaná kopie cizozemského rodného listu s ověřeným překladem do českého jazyka
 7. Kopie rodného listu české matky nebo otce dítěte + originál
 8. Kopie českého oddacího listu rodičů dítěte + originál
 9. Prohlášení ke státnímu občanství české matky nebo otce dítěte
 10. Kopie cestovních pasů rodičů dítěte (datové stránky pasu)
 11. Správní poplatek je hrazen v hotovosti v AED při podání žádosti.

Všechny potřebné formuláře naleznete ke stažení v odkazu "Formuláře" a můžete si je předem vyplnit a podepsat.

Emirátský rodný list:

 1. legalizujte na Ministerstvu zahraničních věcí Spojených arabských emirátů
 2. nechte ho přeložit do českého jazyka nějakou z místních překladatelských společností

Superlegalizaci rodného listu, ověřenou kopii a ověřený překlad s vámi vyřídíme na místě v den podání žádosti na velvyslanectví.

Jakmile budete mít všechno k žádosti o zápis narození řádně připravené, napište nám email (consulate_abudhabi@mzv.cz)

Celý proces vydání rodného listu trvá cca 4 měsíce.

 

Žádost o vydání rodného listu pro dítě (v ČR)

Proces vydání rodného listu se tím o měsíc až dva urychlí. Žádost o vydání rodného listu pro dítě lze podat i v ČR, a to dvěma způsoby:

1) Rodič vycestuje s dítětem do ČR a na místě si zařídí zápis narození dítěte sám.

2) Rodič dá plnou moc osobě přítomné v ČR, který zápis narození dítěte zařídí

V obou případech budete od velvyslanectví potřebovat superlegalizaci emirátského rodného listu dítěte a popřípadě  plnou moc pro někoho, kdo vám žádost přímo v ČR podá.

Český překlad rodného listu se dá udělat v ČR. Superlegalizaci i ověření podpisu na plné moci lze udělat na velvyslanectví.

Pokud se rozhodnete s dítětem do ČR vycestovat, můžeme vám pro dítě vystavit náhradní cestovní doklad. Ten však slouží pouze k cestě do ČR a nemůžete se na něj vrátit do SAE. V ČR byste pak museli zůstat tak dlouho, dokud byste neobdrželi všechny doklady - český rodný list a osvědčení o státním občanství včetně cestovního pasu pro dítě.

Adresa pro podání žádosti o český rodný list a Osvědčení o českém občanství v ČR:

Úřad městské části Praha 1
Státní občanství
Vodičkova 18
115 68  P r a h a  1

 

Úřad městské části Praha 1 vaši žádost o zápis narození dítěte v zahraničí zašle dále na Zvláštní matriku v Brně.

Proces vydání rodného listu v ČR trvá cca 2-3 měsíce.