česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis uzavření manželství v zahraničí

Manželství, které bylo uzavřeno občanem ČR v zahraničí, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u velvyslenectví ČR anebo v České republice.

Žádost o vydání českého oddacího listu (na velvyslanectví)

K podání žádosti potřebujete:

 1. Dostavit se osobně
 2. Žádost o zápis uzavření manželství
 3. Cizozemský oddací list  - originál!
 4. Ověřenou kopii oddacího listu + překlad oddacího listu z anglického do českého jazyka (dle pokynu viz níže)
 5. Prohlášení o státním občanství ČR
 6. Originál a kopii vašeho rodného listu – českého
 7. Cestovní pas a kopii datové stránky cestovního pasu
 8. Cestovní pas vaší manželky/manžela a kopii datové stránky jejího/jeho cestovního pasu
 9. Rodný list vaší manželky/manžela s překladem do českého jazyka
 10. správní poplatek je hrazen v hotovosti v AED při podání žádosti

Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení v odkazu "Formuláře" - můžete si je předem vyplnit a podepsat
 

Cizozemský oddací list musí být:

 1. opatřen legalizačním razítkem místních orgánů (Ministerstvo zahraničních věcí SAE - pokud byl vydaný v SAE)
 2. nebo apostilou z místa, kde byl cizozemský oddací list vydán
 3. přeložen do českého jazyka překladatelskou agenturou.

V zemi, kde byl váš cizozemský oddací list vydán, si musíte zjistit, zda má být ověřen apostilou anebo superlegalizací. Pokud je cizozemský oddací list opatřen apostilou, je připaven k přeložení do češtiny a k následnému předložení k samotnému zápisu. Pokud musí být cizozemský oddací list superlegalizován, musí být 1) legalizován MZV v dané zemi 2) poté je superlegalizován velvyslanectvím ČR v dané zemi 3) poté je připraven k přeložení do češtiny 4) tento překlad je ověřen velvyslanectvím ČR, bud´ v zemi uzavření manželství anebo v Abú Dhabí. Nyní je cizozemský oddací list připraven k zápisu.

Překlad oddacího listu musí být ověřen naším velvyslanectvím (pokud jsou dokumenty přeloženy soudním překladatelem v ČR, tak ověření naším velvyslanectvím není potřeba).

Superlegalizaci oddacího listu, ověřenou kopii a ověřený překlad s vámi vyřídíme na místě v den podání žádosti na velvyslanectví.

Jakmile budete mít všechno k žádosti o zápis uzavření manželství řádně připravené, napište na email (consulate_abudhabi@mzv.cz)

Celý proces vydání oddacího listu trvá cca 4 měsíce.

 

 

Žádost o vydání českého oddacího listu (v ČR)

Proces vydání českého oddacího listu se tím o měsíc až dva urychlí. Žádost o vydání českého oddacího listu lze podat i v ČR, a to dvěma způsoby:

1) Manželé vycestují do ČR a na místě si zařídí zápis uzavření manželství v zahraničí sami.

2) Manželé dají plnou moc osobě přítomné v ČR, který zápis uzavření manželství v zahraničí vyřídí.

V zemi, kde byl váš cizozemský oddací list vydán, si musíte zjistit, zda má být ověřen apostilou anebo superlegalizací. Pokud je cizozemský oddací list opatřen apostilou, je připaven k přeložení do češtiny a k následnému předložení k samotnému zápisu. Pokud musí být cizozemský oddací list superlegalizován, musí být 1) legalizován MZV v dané zemi 2) poté je superlegalizován velvyslanectvím ČR v dané zemi 3) poté je připraven k přeložení do češtiny 4) tento překlad je ověřen velvyslanectvím ČR, bud´ v zemi uzavření manželství anebo v Abú Dhabí. Nyní je cizozemský oddací list připraven k zápisu.

Pokud vám bude zápis vyřizovat osoba přítomna v ČR, můžeme vám ověřit podpis na plné moci.

Celý proces vydání českého oddacího listu se tím o měsíc až dva urychlí.