česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace týkající se pobytu cizinců na území České republiky v době trvání nouzového stavu

Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území ČR legálně (vízoví i bezvízoví cizinci), a nemohou z objektivních důvodů včas vycestovat, mohou i po uplynutí platnosti víza nebo 90-ti denního bezvízového pobytu dále setrvat na území ČR po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti. Tento cizinec je oprávněn setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do 17. července 2020), přičemž jeho pobyt na území bude legální
 

Dále uvádíme:

1/ Jakkoliv je zajištěno, aby se tito cizinci nedostali z důvodu nouzového stavu do nelegálního postavení, než budou moci odjet (UV 198 z 12. 3. 2020), je rovněž upuštěno od osobní účasti cizince při podání žádostí na území, tj. cizinci se neobrací a nechodí na oddělení ŘSCP/MV žádat o prodloužení víz / pobytových oprávnění.

2/ Cizinci s povolením k zaměstnání a pobytem na krátkodobé schengenské vízum mohou pracovat a pobývat v ČR ještě 60 dní po ukončení nouzového stavu (UV 214 z 15. 3. 2020 resp. UV 248 z 18. 3. 2020). Podmínkou zůstává, že cizinec má se svým zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu.

3/ Pokud cizinec pracuje v ČR na zaměstnaneckou kartu, je oprávněn od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících.

4/ Pokud cizinec pobývá na území ČR na základě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňuje podmínky pro jejich prodloužení, pak podává žádost o prodloužení poštou, a na území může legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o této žádosti.  

 

Kdo je cizinec pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR:

1/ Cizinec / neobčan EU, který má na území ČR povolený pobyt formou dlouhodobého víza (vlepka v pase - vízový štítek)  nebo dlouhodobého pobytu - např. zaměstnanecká karta, modrá karta, sloučení rodiny, studium - biometrická kartička  (ePkP). D/vízum musí mít platnost delší než 90 dnů; vízum typu D/VR podmínku vstupu nesplňuje.

2/ Občan EU, který má potvrzení o přechodném pobytu občana EU vydaném v ČR, tj. jde pouze o ty občany EU, kteří mají vydáno toto potvrzení (kartičku) o přechodném pobytu. 

Řada občanů EU však pobývá v ČR dlouhodobě bez jakéhokoliv povolení. Prokazování jiným způsobem je poměrně složité - akceptována ke vstupu na území ČR, dle info MV, může být např. - kartička pojištění (modrá EHIC) vydaná CZ, nájemní smlouva, pracovní smlouva, živnostenský list, dále dle uvážení např. rodný list občana ČR, oddací list s občanem ČR. Vstup na území ČR nicméně nelze zaručit.

MZV nemůže garantovat vstup cizince ani občana EU na území (náleží do gesce ŘSCP/MV); ČR nemůže rovněž zaručit povolení k nástupu do letadla ze země odletu. Nelze rovněž notifikovat nájemní a jiné smlouvy, notifikována je pouze kartička CZ pojištěnce (modrá).

Doporučujeme sledovat webovou stránku MV, zejména pak:

www.mvcr.cz/clanek/typove-situace-pri-prekracovani-hranic.aspx