česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuality - COVID-19

Zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19. Stávající opatření od 26. února 2021 bylo prodlouženo do 31. května 2021. více ►

Pravidla pro cestování do ČR od 5. dubna 2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pondělí 5. dubna 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti. Spojené arabské emiráty jsou v kategorii zamí… více ►

Cesty do ČR jen v nezbytně nutných případech

Vláda ČR na mimořádném jednání rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. Do ČR je možné… více ►

Seznam odběrových míst na RT-PCR test v ČR

V případě nutnosti podrobit se testování RT-PCR a antigenní metodou v České republice před či po vaši cestě do zahraničí, uvádíme níže odkaz na interkativní mapu, která obsahuje veškerá odběrová místa. Seznam odběrových míst je průběžně… více ►

Nesezdané páry a vstup na území ČR

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví… více ►

Seznam "zelených" zemí

Na základě stanovených kritérií pro hodnocení epidemiologické situace členských států EU, je pravidelně aktualizován seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Seznam je stanoven sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR. více ►

Částečné obnovení vízového úseku od 11. května 2020

Pro vízové a konzulární služby je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím emailu, viz níže. Veškeré vízové žádosti se podávájí na velvyslanectví a zatím nelze využít služby outsourcingové společnosti VFS. Na velvyslanectví jsou… více ►